Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
bulex
X²O logo
Logo Bosch
Sanitair

waarom regenwater hergebruiken

Je moet het regenwater opvangen in een regenwaterput. Gaat dat niet, dan kan je het regenwater ook nog laten infiltreren op het eigen terrein. Een andere mogelijkheid is dat het hemelwater gebufferd wordt en zo vertraagd geloosd wordt op het oppervlaktewater of via een kunstmatige afvoerweg voor regenwater. Als laatste optie kun je regenwater rechtstreeks lozen in de regenweerafvoer (RWA) van de straat.

Alleen als de best beschikbare technieken een van bovenstaande maatregelen niet toelaten, mag je regenwater in de openbare riolering lozen.

Waarom moeten we regenwater apart opvangen?

Voor een duurzaam en efficiënt waterbeleid

om de waterbalans niet te verstoren. Doen we dat wel, dan ontstaan er verschillende vervelende fenomenen.

  • Verdunning van het afvalwater waardoor het minder gemakkelijk gezuiverd kan worden
  • Verlaging grondwatertafel, doordat het hemelwater niet kan infiltreren in de grond
  • Overbelasting van de gemengde riolering met tot gevolg dat vervuild water overstroomt naar oppervlaktewater (grachten, beken, rivieren, …)

Overstromingen in lager gelegen gebieden 

  • Om te hergebruiken en zo het verbruik van drinkwater te beperken. Gevolg: een lagere drinkwaterfactuur!
  • Omdat het Vlaamse Gewest ons dat oplegt bij nieuwbouw en bij grondige verbouwingen


Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in