Bouwen en de wet
Bouwwerken

Voor de bouwsector is strijd tegen sociale dumping absolute prioriteit

De Confederatie Bouw veroordeelt sociale dumping met klem en steunt dus de operatie die binnen het kader van Europol werd gevoerd en leidde tot een aantal arrestaties. Sociale dumping zorgt immers voor oneerlijke concurrentie in de sector. De sectorfederatie doet er alles aan om sociale dumping weg te werken en dat onder meer door, samen met de vakbonden en de overheid, te werken aan een Plan voor Eerlijke Concurrentie (PEC-plan). Dat plan bevat 40 maatregelen, waarvan de overgrote meerderheid ondertussen is uitgevoerd. Meer nog, dankzij juridische actie die de Confederatie ondernam, werden al een aantal malafide bedrijven die mankracht met een pseudocontract van onderaanneming ter beschikking stelden, veroordeeld. Hoewel detachering op Europees vlak een volledig wettelijk systeem van werken is en op zich niets te maken heeft met sociale dumping, bestrijdt de Confederatie Bouw alle mogelijke vormen van sociale fraude, zoals schijndetachering.

Onderzoek gecoördineerd door Europol zorgt voor een aantal aanhoudingen van personen die zich bezondigd hebben aan sociale dumping in de bouw. De Confederatie Bouw blijft in ieder geval vechten tegen alle vormen van sociale fraude omdat deze niet eerlijk is ten opzichte van de werking van de overgrote meerderheid van de bouwbedrijven in ons land die wel correct handelen.

De afgelopen jaren werkte de Confederatie Bouw dan ook met volle overtuiging mee aan het PEC-plan dat 40 maatregelen bevat, waarvan de meeste ondertussen uitgevoerd zijn. Zo werd de aanwezigheidsregistratie checkin@work uitgebreid van werven vanaf 800.000 euro naar werven vanaf 500.000 euro. In het kader van de nieuwe wet overheidsopdrachten werd dan weer de keten van onderaannemers voor overheidsopdrachten beperkt tot 2 of 3 per specialisme. Eén van de maatregelen die voor onze organisatie nog ontbreekt in dit plan is het opnemen van de ConstruBadge in de Welzijnswet. Dat laatste blijft hoog op ons prioriteitenlijstje staan. De ConstruBadge is een persoonlijk visueel identificatiemiddel voor iedere bouwvakarbeider, bedoeld om zichtbaar te worden gedragen op bouwwerven. Belangrijk om te weten, is wel dat dankzij juridische actie die de Confederatie ondernam, al een aantal malafide bedrijven die mankracht met een pseudocontract van onderaanneming ter beschikking stelden, werden veroordeeld.

Tot slot wijst de Confederatie Bouw er wel op dat detachering niets te maken heeft met sociale dumping, voor zover de reglementering hieromtrent wordt gerespecteerd. Detachering kadert in het vrij verkeer van diensten en biedt onder andere een mogelijke oplossing voor bedrijven die het naargelang de beroepsprofielen moeilijk hebben om geschoolde werknemers te vinden. Het aantal gedetacheerde werknemers in ons land zit wel in een dalende lijn.

Bron: Confederatie Bouw

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in