Bouwen en de wet

Volledige tekst bouwvergunning moet verplicht uithangen om te mogen bouwen

Twee maanden na de start van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden enkele onvolkomenheden van de nieuwe regelgeving duidelijker. Waar vroeger een aanplakking van mededeling van bouwvergunning voldoende was, dient de kandidaat-bouwer nu over te gaan tot aanplakking van de integrale tekst van de stedenbouwkundige vergunning.


Zelfs een eenvoudige stedenbouwkundige vergunning bestaat vandaag snel uit een tiental pagina’s. Voor grote projecten worden vergunningen uitgereikt die tot 100 pagina’s en meer kunnen tellen. NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, vraagt een pragmatische aanpak van de wetgever.

Artikel 4.7.19, §2 van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing gedurende een periode van dertig dagen aangeplakt moet worden op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. Deze bepaling deed onmiddellijk vragen rijzen bij architecten en bouwheren. Bij gebreke aan toelichting in het decreet zelf was het onduidelijk wat bedoeld werd met ‘de beslissing’. De Vlaamse Overheid publiceerde op haar website ‘instructies rond aanplakking van beslissingen’, waarin wordt gesteld dat de integrale tekst van de stedenbouwkundige vergunning op de site aangeplakt moet worden. De tekst van het decreet zou geen andere interpretatie toelaten.

Deze instructies zijn duidelijk, maar geven in de dagdagelijkse praktijk aanleiding tot een groot aantal problemen. Zelfs een eenvoudige stedenbouwkundige vergunning bestaat vandaag snel uit een tiental pagina’s. Voor grote projecten worden vergunningen uitgereikt die tot 100 pagina’s en meer kunnen tellen. Bovendien maken volgens de rechtspraak van de Raad van State ook de bijlagen en adviezen waarnaar in de vergunning verwezen wordt integraal deel uit van de stedenbouwkundige vergunning. Hetzelfde geldt voor de bouwplannen. Indien de vergunning ‘volledig’ aangeplakt moet worden, zouden ook deze documenten integraal op de site moeten worden uitgehangen nu zij er deel van uitmaken. Men kan zich moeilijk voorstellen dat bij elke verbouwing de voorgevel van een pand volledig beplakt moet worden met vergunning, adviezen, bijlagen en plannen. Dit is praktisch onmogelijk en kan ook bezwaarlijk de bedoeling van de decreetgever geweest zijn. Het NAV is voorstander van een meer pragmatische oplossing. Een terugkeer naar het vroegere regime, waarbij de aanplakking van een uittreksel of mededeling volstond lijkt aangewezen.

Bron: NAV

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in