Bouwen en de wet
Bouwwerken

Vlaamse Confederatie Bouw heeft nieuwe voorzitter

De algemene vergadering van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft vandaag Karl Neyrinck verkozen tot voorzitter. Hij wil de troeven en de noden van de bouw als technologie-integrator op de agenda plaatsen. En inzetten op een economische relance met de bouw als motor.  

Belang van optimale synergie tussen alle deelsectoren in de bouw 

Karl Neyrinck studeerde af als handelsingenieur aan de KU Leuven. Hij werkt sedert 1994 bij de firma EEG. Sedert 2005 is hij gedelegeerd bestuurder van EEG. EEG is een technologiegroep van 15 ondernemingen, die ten volle inzet op innovatie om geïntegreerde oplossingen te garanderen voor de meest complexe en vooruitstrevende technieken met het oog op de toekomst. Daarbij zetten zij in op technische installaties, vernieuwende technologieën, energiebeheer, klimaatbeheersing, sanitair, operationeel beheer, telecom & ICT, medische gassen en medische apparatuur. 

Karl Neyrinck is sinds 2015 ook nationaal voorzitter van Techlink. Dat is de beroepsfederatie die alle technieken en installatiebedrijven (zoals elektro & HVAC) vertegenwoordigt binnen de Confederatie Bouw. En sedert 2016 is hij ondervoorzitter van de VCB. Als voorzitter van de VCB volgt hij Jef Lembrechts op.  

“In de eerste plaats wil ik de troeven maar ook de noden van alle deelsectoren in de bouw verder naar voren schuiven. Van algemene aannemers, de uitvoerders van infrastructuurwerken en de wegenbouwers tot de voltooiings- en installatiebedrijven. Samenwerking met de Vlaamse overheid en proactief lobbyen op basis van goed onderbouwde dossiers zijn het vertrekpunt. Innovatie en digitalisering zijn daarbij essentiële speerpunten. Niet alleen om de bouw, maar de hele Vlaamse  economie de nodige relance te bieden na de coronacrisis. Bovendien zijn beide cruciaal om meer jongeren in de sector aan te trekken. En veel meer goed opgeleide medewerkers, dat heeft de sector nodig om haar economische en vooral haar maatschappelijke rol te kunnen vervullen. Daarmee zet ik verder in op de aanpak van mijn voorgangers”, zegt nieuwe VCB-voorzitter Karl Neyrinck. 

“Technische installaties en slimme systemen winnen steeds verder aan belang in infrastructuur- en bouwprojecten. Daarom is het gunstig en het juiste moment dat een vertegenwoordiger van de technieken in de bouw het voorzitterschap van de Vlaamse Confederatie Bouw op zich neemt. Met Karl Neyrinck als nieuwe voorzitter is de synergie verzekerd tussen de technieken en de overige deelsectoren in de bouw”, zegt directeur-generaal van de VCB, Marc Dillen. 

De bouw als technologie-integrator en relancemotor bij uitstek 

Energiezuinigheid, hernieuwbare energie, akoestiek, brandveiligheid, luchtdichtheid, binnenklimaat, modulaire ruimtes, natuurtechnische ingrepen en groen, digitalisering, security enz. De vereisten en technische complexiteit van een bouwproject maken van de bouw de technologie-integrator bij uitstek. Sterker nog, dat maakt van de bouw een belangwekkende hefboom – mits doordachte relancemaatregelen op maat van de sector - om de Vlaamse economie vlot te trekken en te herlanceren na de coronacrisis. 

“De bouw is de multiplicator binnen de Vlaamse economie. Een euro in de bouw vermenigvuldigt zich vliegensvlug doorheen de Vlaamse economie. Zo heeft de VCB berekend dat 480 miljoen euro aan gebudgetteerde, gerichte overheidsuitgaven aanleiding zullen geven tot 2,8 miljard euro aan investeringen in de meest uiteenlopende bouwactiviteiten. Bovendien vormt dit een ware motor voor de activiteiten binnen toeleveringssectoren en de tewerkstelling. In crisistijden kan die toegevoegde waarde bovendien een multiplicator worden met factor 4. En bijgevolg kan dat geraamd worden op meer dan een verviervoudiging van de eigenlijke bouwactiviteit: een boost van meer dan 11 miljard euro voor de economie in Vlaanderen. En dat is nog zonder de gunstige duurzaamheidseffecten gerekend op het vlak van onder meer onderhoud, energie en milieu”, besluit Karl Neyrinck. 

De Vlaamse Confederatie Bouw heeft daarom aan de Vlaamse regering voorstellen geformuleerd die als quick wins alleen al 2020 en in 2021 een grote impact zullen hebben. En die complementair zijn met de gevraagde federale maatregelen zoals een noodzakelijke btw-verlaging.

Bron: Vlaamse Confederatie Bouw

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in