Bouwen en de wet

Strenge bouwregelgeving verstikt bouwplannen Vlaming

83% van de Vlamingen vindt de regelgeving voor bouwen en verbouwen te streng en bijna 1 op 2 (47%) stelt dat ze het bouwen van een betaalbare woning sterk bemoeilijken. Bouwers en verbouwers zoeken dan ook naar heel wat alternatieven om, ondanks de regelgeving, hun bouw- of verbouwproject betaalbaar te houden.


Dat blijkt uit de resultaten van de halfjaarlijkse bouwbarometer die Reynaers Aluminium in samenwerking met het magazine Ik ga bouwen uitvoerde in september bij 300 Vlamingen met concrete bouwplannen.

Bouwregels

Voor de meerderheid van de bouwers is het aantal bouwregels niet enkel te groot (83%), maar bovendien staat ruim 1 op 2 (51%) er alleen voor om zijn weg te zoe-ken doorheen het kluwen van regels. 43% krijgt de nodige informatie van zijn ar-chitect en 6% zegt er zich niets van aan te trekken.

Voor ruim 47% van de mensen is de huidige regelgeving niet langer betaalbaar en haalbaar. Bovendien zegt ruim 1 op 4 bouwers dat passief bouwen een brug te ver gaat qua betaalbaarheid. Intussen stelde 56% vast dat de overheidsteun dit jaar daalde ten opzichte van verleden jaar en vindt ruim 1 op 3 dat er te weinig over-heidstussenkomst is. Wat de controle van de normen betreft, vindt slechts 31% ze betrouwbaar en vindt 33% dat de energiedeskundigen die de Energie Prestatie Certificaten uitreiken beter gecontroleerd moeten worden.

Daar tegen 2021 alle nieuwe woningen en publieke gebouwen in Europa (bijna volledig) energieneutraal moeten zijn, ziet het ernaar uit dat de bouwregelemente-ring nog verder zal verstrengen. Dit zal het aantal Vlamingen dat zijn bouwproject gehypothekeerd ziet door de vele en strenge bouwvereisten nog doen toenemen.

Verstandig betaalbaar bouwen

Om het bouwproject alsnog betaalbaar te houden nemen heel wat bouwers bewust budget besparende maatregelen. Zoals blijkt uit onderstaande grafiek wordt het meest bespaard door het bouwproject qua materiaal en oppervlakte af te stemmen op het budget. Er wordt duidelijk gekozen voor energiebesparende materialen die op langere termijn budgettair hun vruchten afwerpen, zoals gebruik van regenwater voor het sanitair, isolerende ramen, kwalitatieve bouwmaterialen of muur- en dakisolatie. Ook financieel wordt het nodige gedaan om te zoeken naar de goedkoopste lening, aannemingen en fiscale voordelen en subsidies.

Het is echter duidelijk dat uit de keuze aan budgetvriendelijke of –besparende op-ties heel wat mogelijkheden onvoldoende benut worden. Een aantal keuzes zijn nochtans eenvoudig en besparend, zoals het werken met standaard afmetingen, overspanningen van maximaal 5 meter, werken met meerdere zelfstandige aan-nemers of een architect te kiezen die ook veiligheidscoördinator en EPB verslag-gever is. Het valt tenslotte op dat nauwelijks 1 op 4 bouwers een financiële reserve van 15% voorziet, terwijl in de praktijk blijkt dat een bouwbudget veelal tussen 10 en 15% overschreden wordt.

Grafiek: Welke maatregelen neem je om je woning betaalbaar te houden

Energiebesparing 3-voudige beglazing

Keuze energie-efficiënte bouwmaterialen

De focus van de overheid op energiezuinigheid heeft als voornaamste voordeel dat duurzaam bouwen de norm wordt. 9 op 10 bouwers zijn bereid om te investeren in energie-efficiënte bouwmaterialen, ondanks het hogere kostenplaatje. Men doet dat vooral omwille van de terugverdieneffecten (54%) of voor meer comfort in de woning (27%) en in geringe mate om ecologische redenen (11%).

De voorkeur hierbij gaat in de eerste plaats naar isolerende ramen en deuren (81%), gevolgd door dakisolatie (72%), muurisolatie (58%), energie-efficiënte ver-warmingsinstallatie (52%), vloerisolatie (50%), ventilatie (43%), zonne-energie en oriëntatie van de woning (telkens 25%) en de installatie van een warmtepomp (23%). Het valt hierbij op dat het investeren in zonne-energie terugvalt van 38% bij de vorige meting in februari naar 25% wat wellicht te wijten is aan de vermindering van het fiscale voordeel.

Bij ramen en deuren gaat de voorkeur in Vlaanderen naar aluminium (63%), ge-volgd door PVC (22%) en hout (15%). 


Meer info: Reynaers Aluminium

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in