Bouwen en de wet

Soepelere regels voor het plaatsen van gevelisolatie

Voor het aanbrengen van gevelisolatie mag de rooi- of bouwlijn binnenkort tot 14 centimeter overschreden worden. De commissie leefmilieu van het Vlaams parlement heeft dat goedgekeurd.


"Dit is een belangrijke drempel voor het energiezuiniger maken van woningen die uit de weg wordt geruimd", zegt Bart Martens (sp.a), een van de indieners van het voorstel.

Uit enquêtes en studies blijkt dat heel wat gevels van bestaande woningen nog niet geïsoleerd zijn. Gevels zouden nochtans goed zijn voor dertig procent van alle energieverlies in een rijwoning.

Moeilijk
De huidige regelgeving op het vlak van ruimtelijke ordening maakte het plaatsen van gevelisolatie op of buiten de rooilijn (dat is de scheidingslijn tussen de openbare weg en de aanliggende eigendommen) moeilijk. Met de goedkeuring van het rooilijndecreet worden die regels nu een stuk soepeler.

Het decreet moet de komende weken wel nog door de plenaire vergadering van het Vlaams parlement worden goedgekeurd.

Bron: Het Laatste Nieuws

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in