Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
bulex
X²O logo
Logo Bosch
Sanitair

Sanitairspecialist - Afvoer huishoudelijk afvalwater

Elke keer als we het toilet doorspoelen of het afwaswater uit de gootsteen laten weglopen, legt het gebruikte water een hele weg af via de afvoer. Een doordacht waterafvoerplan voor je nieuwbouwproject is daarom geen overbodige luxe. Sanitairspecialist Van Marcke geeft enkele tips.


Het zal je maar overkomen: een lek in huis en je weet niet van waar het komt. Altijd handig om op dat moment een plan van de waterleidingen en de afvoerleidingen in huis te hebben. Verstopte afvoeren en geurhinder via de riolering vermijden? Een advies: stel samen met de architect een weldoordacht rioleringsplan voor je woning op. Als de aanleg van de afvoerleidingen correct gebeurt, kun je op beide oren slapen. Last van onaangename geurtjes en verstoppingen zal je dan niet meer hebben. Toch niet bij een normaal gebruik van de afvoer.


De afvoerleidingen

Neem deze tips ter harte als je de afvoer laat installeren. Denk er aan om:

 • Vuil water af te voeren in roodbruine buizen
 • Regenwater af te voeren in grijze buizen.(Zo weet men bij graafwerken snel om welke buizen het gaat.)

Hou rekening met een officiële keuring van de waterafvoer. Deze keuring is verplicht sinds 1 juli 2011 en moet plaats vinden

 • voor de eerste ingebruikname,
 • bij belangrijke wijzigingen,
 • na inbreuk op de voorschriften,
 • Bij aanleg gescheiden riolering domein.

Een professionele keurder (erkend door de SVW, de samenwerking van Vlaamse Watermaatschappijen) voert de keuring uit;
De keuring vraag je aan bij de lokale watermaatschappij en kan in principe binnen de 5 werkdagen plaats vinden.


Materiaal afvoerleidingen:

Afvoeren zijn tegenwoordig enkel nog van kunststof (PVC, PE, PP…) gemaakt

 • Gebruik voor de afvoer van warm water in huis – douche, bad, vaatwasser, wasmachine, … - dikwandige buizen, geschikt voor de afvoer van warm water. Anders loopt de afvoer het risico problemen te krijgen (week worden van het materiaal, doorbuigen, …)
 • Gebruik buitenshuis gewone PVC-leidingen, dan is het warme water voldoende afgekoeld.
   

De plaatsing van de afvoer

We zeiden het al: denk goed na over welke afvoeren je waar wilt en spreek dit door met de architect of aannemer van sanitaire werken. Hou daarbij rekening met het feit dat afvoerleidingen lawaai maken:

 • De architect of sanitairman kan de leidingen op een slimme manier in huis wegwerken of isoleren. Zorg er voor dat je op bepaalde plaatsen makkelijk bij de buizen kan.
 • Een andere manier om ze geluidsarm te maken, is kiezen voor speciale geluidsarme buizen.


Geurtjes vermijden

Hoe vermijd je hinderlijke geuren van de afvoer? Een rioolgeur kun je vermijden door een sifon of geurafsluiter te plaatsen tussen het afvoergootje en de afvoerleiding. In de sifon blijft er altijd een beetje water staan dat vieze geuren tegenhoudt. Door het gebruik van een geurafsluiter of sifon zijn een bezinkput, vetvanger, ontstoppingsput of slijkvanger niet per se nodig. Wij raden het gebruik van bezinkput, vetvanger, ontstoppingsput of slijkvanger af, omdat ze oorzaak kunnen zijn van verstoppingen. Wanneer het rioleringsnet volgens de regels van de kunst is aangelegd (goede helling,…) dan zijn die elementen niet nodig.


Correcte helling en diameter

Een goed werkende afvoer van het huishoudelijk afvalwater ligt in een correcte helling en bestaat uit buizen met de juiste diameter.

 • Zorg bij de aanleg van de afvoer voor een gelijkmatige helling van doorgaans 1 cm per meter.
 • Werk de bochten goed af en leg ze in een hoek van maximum 45 graden, zeker geen 90 graden. Te scherpe bochten veroorzaken verstoppingen. Valputten en horizontale T-verbindingen ook vermijden.
 • Werk koppelingen waterdicht af.
 • Diameter:
  • Gootsteen/uitgietbak: 50 mm
  • Bad en douche: 90 mm
  • Toilet en afvoer, riolering, regenwater: 110 mm
  • Aansluiting op openbare riolering: 125 mm
  • Afvoer in grote gebouwen: tussen 125 en 160 mm


De juiste hoogte van de afvoer

Het punt waar het afvoergootje van wastafel, lavabo of gootsteen uit de muur komt, is erg belangrijk. Dat moet namelijk op de juiste hoogte in de muur staan. Toch bestaan hier geen standaardmaten voor.

Hou wel rekening met:

 • de maten van het wastafelmeubel (gebruik hiervoor de informatie op de bijgeleverde technische fiche)
 • de lengte van de gebruikers
 • de plaats waar de afvoerbuis uit de wastafel komt
 • de aansluitingen voor warm en koud water en de plek waar de kranen moeten komen en stem daar de hoogte van de in te bouwen afvoer in de muur op af. Dat betekent eigenlijk dat als de sanitaire leidingen en afvoerbuizen worden gelegd, je al moet weten welke gootsteen of wastafel je waar wilt plaatsen, hoe hoog die moet komen, … De installateur zal je hier naar vragen, je bent dus beter voorbereid.


De juiste hoogte van gootsteen, wasbak of lavabo

Wat is nu de juiste hoogte waarop je een wasbak of lavabo moet bevestigen in de muur? Op welke hoogte monteer ik de wasbak? De officiële technische voorschriften voor de plaatsing van sanitair raden aan om rekening te houden met de lichaamslengte van de gebruikers.

Richtmaten voor de hoogte van:

 • Wastafel 90 cm
 • Uitgietbak 65 cm
 • Bad 55 cm 

Opmerking: Omdat mensen almaar groter worden, is het goed om bij nieuwbouw de wastafels voldoende hoog te bouwen.


Aansluiten op de openbare riolering

Voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater sluit je aan op de openbare riolering, als die in de straat ligt waar je woont of bouwt. Is er in de buurt van je woning of bouwperceel geen riolering, dan gelden er andere regels. Vraag ze na bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente waar de woning of het perceel gelegen is.

 • De beheerder van het rioleringsnet of een erkende aannemer zorgt voor de aansluiting.
 • De aansluiting op het rioleringsnet moet je aanvragen


Voorwaarden voor een correcte aansluiting op het rioleringsnet

 • De laatste buis naar het rioleringsnet moet een terugslagklep hebben. Waarom een terugslagklep? De terugslagklep zorgt er voor dat er geen afvalwater uit het riool in jouw afvoerleidingen kan terechtkomen.
 • Zorg er voor dat het vloerpeil van de woning minstens 20 cm hoger ligt dan de straat om zo de afvoer van je woning in een lichte afhelling naar de hoofdriolering te kunnen leggen.
 • De aansluiting van de afvoer van huishoudelijk afvalwater op het rioleringsnet gebeurt best op een standaarddiepte tussen 0,5 en 1,3 meter.
 • Een kelderaansluiting vermijd je best. Het aansluitpunt van de afvoer op het riool mag overigens niet lager dan 0,5 m onder het straatniveau liggen. Ook sanitair ondergronds vermijd je beter, wegens grote kans op hinderlijke geuren en wateroverlast.


Wat zegt de wet?

De voorwaarden voor het lozen van afvalwater staan beschreven in VLAREM II, het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale inzameling van afvalwater en kleine waterzuiveringsinstallaties. De burger is verplicht om de afvoer van regenwater en van afvalwater te scheiden en zo af te voeren naar het openbare rioleringsnet.

In sommige gevallen ben je ook verplicht om een septische put te gebruiken. Daar waar er geen riolering is, moet je als bewoner zelf instaan voor de zuivering van je afvalwater.


Lees ook: Dossier Sanitair
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in