Bouwen en de wet
Bouwwerken
Coronavirus / COVID-19

Relanceplan om bouwsector in postcorona-tijdperk op normaal niveau te tillen

Bouwunie vraagt relanceplan: investeringen door particulieren stimuleren, meer flexibel werk toelaten, extra fiscale steun voor bouwbedrijven en een soepel overheidsoptreden. 

De coronacrisis treft ook de bouwsector diep. Niet alleen is door het stilleggen van de werken een aanzienlijk omzetverlies geleden, ook is de vrees voor de toekomst groot. Uit een bevraging van Bouwunie bij 357 ondernemers blijkt dat een derde momenteel nog niet op volle capaciteit draait. De helft van de bedrijven verwacht niet snel opnieuw een normaal werkvolume te hebben. Voor 2021 denkt 52 procent minder opdrachten. Gemiddeld kijkt men aan tegen een omzetdaling van 33 procent.

Bouwunie vraagt ondersteunende maatregelen en heeft een relanceplan uitgewerkt. “De bouw kreunt, we vrezen voor een crisis op middellange termijn”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. “We hebben voorstellen klaar om de kosten voor de ondernemers onder controle te houden en vragen meer arbeidsflexibiliteit. Daarnaast stellen we voor om investeringen door particuliere klanten te stimuleren door hen een belastingvoordeel toe te kennen voor bouw- en renovatiewerken. De bouw telt 129.000 bedrijven, draait jaarlijks een omzet van 77 miljard euro en stelt 320.000 mensen tewerk. Alle overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de bouwsector te ondersteunen zowel op federaal, Vlaams als lokaal niveau.”

Investeringen stimuleren

Om particuliere klanten over de streep te trekken om te investeren in hun woning en daarvoor een beroep te doen op reguliere bouwbedrijven, vraagt Bouwunie om hen een belastingvoordeel toe te kennen voor alle bouw- en verbouwwerken aan de woning. Jean-Pierre Waeytens: “Ons voorstel is om 15 procent van alle bouwuitgaven en investeringen aftrekbaar te maken van het belastbaar inkomen met een plafond van maximaal 7.000 euro per jaar. Voor energiebesparende uitgaven kan dat plafond verhoogd worden tot 9.000 euro. Op deze manier zetten we ook stappen vooruit om de klimaatdoelstellingen te behalen. De overheid verdient een groot deel van deze belastingverminderingen terug door de inkomsten van de economische opleving van de bouwsector.” Particuliere klanten kunnen op deze manier een belastingbesparing realiseren van 3.500 euro voor gewone investeringen tot 4.500 euro voor energiebesparende uitgaven, per jaar dat dit belastingvoordeel geldt.

Werken stimuleren, kosten controleren

Dertig procent van de bevraagde bouwbedrijven wil de mogelijkheid om flexibeler en meer te werken. Door de coronacrisis hebben drie aannemers op vier vertragingen opgelopen. Voor de werken die al bezig waren is er nood aan een snelle inhaalbeweging. Bouwunie pleit om meer voordelige overuren te kunnen presteren en vraagt het aantal op te trekken van 180 naar 360 uren en deze ook fiscaal gunstig te behandelen. Hierbij wordt enerzijds de bouwvakarbeider bevoordeeld met een heel hoog nettoloon. Hij is tenslotte bereid deze bijkomende uren te presteren. Anderzijds ziet de werkgever dankzij deze maatregel zijn werkgeverskosten niet de pan uit swingen.

Uit de bevraging blijkt dat 40 procent van de bouwbedrijven te kampen heeft met liquiditeitsproblemen. 29 procent voorziet grote problemen voor het bedrijf op lange termijn. “Om de bouwbedrijven te ondersteunen zijn extra fiscale maatregelen noodzakelijk”, zegt Jean-Pierre Waeytens. “Er is veel extra gereedschap aangekocht omdat ploegen opgesplitst worden of omdat de handhygiëne het gebruik van individueel gereedschap noodzaakt. Daarom vragen we een verhoogde investeringsaftrek of een kostenaftrek van 150% voor alle materieel dat de bouwbedrijven wegens de coronacrisis moeten aankopen.”

Soepel overheidsoptreden

Door de crisis en de maatregelen dreigen heel wat projecten hun opgelegde uitvoeringstermijn te overschrijden. Bouwunie vraagt de overheid om de verlenging van die uitvoeringstermijnen mogelijk te maken zonder meerkost. Ook het versneld betalen van facturen is aan de orde om de liquiditeit van bouwbedrijven te blijven garanderen. Negatieve prijsherzieningen zouden niet mogen worden doorgevoerd zolang de coronamaatregelen gelden. Met de zomer voor de deur vraagt Bouwunie tenslotte een verbod voor lokale overheden om bouwwerken stil te leggen. Dit gebeurt nu in een aantal gemeenten en aan de kust geldt elke zomer een bouwstop. Jean-Pierre Waeytens: “Dit jaar is een bouwstop onwenselijk. In juli en augustus kan de bouw eindelijk opnieuw aan het werk, is het wellicht goed weer en is het dus nodig dat er ook kan en mag gewerkt. Om het hervatten van de toeristische activiteiten aan de kust niet te dwarsbomen, gebeurt dit best in overleg met de lokale besturen.”

Bron: Bouwunie

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in