Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
bulex
X²O logo
Logo Bosch
Sanitair

Regenwaterspecialist: Voorfiltering van regenwater

Als je regenwater gebruikt in je huishouden, bijvoorbeeld voor de wasmachine en het toilet, dan moet je het regenwater eerst filteren voor het in de regenwaterput belandt. Zo vermijd je opeenhoping van slib in de regenwaterput en geurhinder. De specialist van Van Marcke licht toe.

 

Om het regenwater op te vangen moet je de dakgoten aansluiten op een afvoer die naar de regenwaterput loopt. Maar regenwater dat van het dak komt, bevat heel wat vuil zoals zandkorrels, stof, boomblaadjes of andere plantenresten. Om te vermijden dat die in je waterput terecht komen en daar voor slibophoping of geurhinder gaan zorgen, is een voorfilter aangewezen.


Welke voorfilters zijn er?

Er zijn twee soorten voorfilters: zelfreinigende filters en niet-zelfreinigende filters

Een niet-zelfreinigende filter is een filter met een mandje (grof geweven zak ). Zo een filter moet je regelmatig schoonmaken om te vermijden dat het verwijderde organisch materiaal zou beginnen rotten. Omwille van dit nadeel raden we het gebruik van een niet-zelfreinigende filter af.

De zelfreinigende filter is een volledig onderhoudsvrij systeem. Het water stroomt over een fijne filter in roestvrij staal. Als er dan bladeren of zand op de filter blijven liggen, worden die automatisch weggespoeld door het volgende water. Deze filters hebben twee uitgangen, één met gefilterd water die naar de regenwaterput leidt, de andere uitgang voert een klein deel van het water met het vuil af. Deze filters komen voor in verschillende vormen, namelijk als een put, als een cycloon of als een verticale filter in de regenafvoerbuis.

Bron: Waterwegwijzer voor architecten


Een zelfreinigende voorfilter voor de regenwaterput bestaat er in verschillende types :

 • De bovengrondse filter of valpijpfilter: geïnstalleerd in de verticale regenafvoer (die tegen de gevel).
 • De ondergrondse filter: geïnstalleerd in de liggende leiding vlak voor de hemelwaterput.
 • De tankfilter: bevindt zich in de schacht van de regenput.


Soorten bovengrondse filters

Er bestaan twee soorten bovengrondse filters:

Capillaire filter:

 • Filterelement van metaal of kunststof met fijne mazen en geleiders aan de buitenzijde van de filter
 • Werking capillaire filter:
  • Het water stroomt langs het filterelement en wordt door de mazen en de geleiders naar de buitenring gestuwd.
  • Die buitenring bevat een afvoer die het gezuiverde regenwater naar de waterput leidt.
  • Het vuil gaat naar de overloop van de waterput
  • Werkt optimaal als het water langs de wand van de regenwaterafvoer loopt. Daarom plaats je deze filter best verticaal, met erboven minstens 1 meter verticale regenwaterafvoer.

Cascade buisfilter

 • Grovere werking dan capillaire filter
 • Een cascade buisfilter bouw je op het niveau van het maaiveld in
 • Het filterelement in de buis bevat een grove voorfilter en een fijnmazige filter
 • Werking van de cascade buisfilter:
  • Het vuil komt via een opening op de grond (tuin, tuinpad, stoep, …) terecht


Soorten ondergrondse filters

Deze filters zijn eigenlijk zelfreinigende filters, die je quasi nooit hoeft te reinigen. Tijdens en na het vallen van de bladeren en zeker na een stortbui toch eens controleren of alles nog naar behoren werkt en er geen verstoppingen zijn.


Cycloonfilter:

 • De werking van een cycloonfilter verloopt als volgt: De middelpuntvliedende kracht van het toestromende water verdeelt het water over het filterelement.

Cascadefilter of volumefilter:

 • Een volumefilter of cascadefilter werkt met twee aanvoerleidingen die het regenwater naar de filter voeren. Het eerste filterelement zorgt voor een grove filter-ing, een tweede filter filtert het fijne afval uit het regenwater.


Soorten tankfilters

Een tankfilter – het woord zegt het zelf – zit niet in de regenwaterafvoer maar in de regenwaterput. Ze werken grosso modo op dezelfde manier als ondergrondse filters. Omdat tankfilters rechtstreeks in de regenwaterput zitten, zijn ze wel moeilijker bereikbaar dan ondergrondse of bovengrondse filters.

 

Meer info: Van Marcke

Lees ook: Dossiers regenwater en dossier sanitair 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in