Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
bulex
X²O logo
Logo Bosch
Sanitair

Infiltratie en buffering

Regenwater hoort niet thuis in een riolering. Daarvoor is het te zuiver. Wanneer er teveel regenwater afgevoerd wordt naar een riool-waterzuiveringsinstallatie (RWZI), werkt deze installatie niet optimaal. Bij een overaanbod kunnen de tanks van de RWZI niet alle afvalwater verwerken en wordt er zelfs ongezuiverd afvalwater naar de waterlopen gepompt.
Doordat we massaal regenwater afvoeren naar de riolering, stijgen de debieten in de rivieren. Bij langdurige regen of wolkbreuken treden de rivieren zelfs buiten hun oevers.

Gescheiden afvoer van regenwater

Regenwater moet in de grond dringen om de grondwatervoorraden aan te vullen, of op zijn minst apart behandeld worden van het vuile water. Vandaar dat op vele plaatsen gescheiden rioolstelsels worden gebouwd. We spreken van afkoppeling van regenwater.

Een gescheiden rioolstelsel bestaat uit 2 delen:
  • DWA (droog weer afvoer): enkel vuil water
  • RWA (regenwaterafvoer): via een geherwaardeerde gracht of via een aparte leiding (transportriolering of infiltratieleiding). Deze aparte opvang komt ook van pas om regenwater te gebruiken voor huishoudelijke taken als de schoonmaak, wassen van auto en beregening auto. Zelfs de wasmachine kan op het regenwater aangesloten worden. Een goede filtering van het regenwater voor en na opvang in de put is dan wel noodzakelijk. 

Soorten regenwaterinfiltratie

Infiltreren betekent het zo veel mogelijk laten indringen van het regenwater in de ondergrond. Dit kan op verschillende manieren:

Via infiltratie langs ondergrondse systemen 

  • Via een leiding of afvoerbuis komt het regenwater in het ondergrondse filtratiesysteem terecht. Zo'n ondergronds systeem moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen; bijvoorbeeld voldoende afstand van bomen, van kelders, niet onder een bouwwerk...
  • Ondergrondse infiltratie kan via een put, een kolk, een buis of blokken

Via infiltratie door verharde oppervlakken

Bijvoorbeeld via doorlatende infiltratieblokken, grasbetontegels, grastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen

Via infiltratie door onverharde oppervlakken

  • Bijvoorbeeld langs een gracht, een infiltratiekom of infiltratieveld, een rietveld, een wadi,...
  • Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en daar in de grond indringen. Er wordt dan een filterbed voorzien, dat een bufferende capaciteit heeft en de indringing in de bodem vergemakkelijkt. Je moet deze ondiepe infiltratiebekkens wel laten begroeien. Dat kan met gras, planten of struiken. De aardelaag moet dus humushoudend zijn. Enig onderhoud is aangewezen, zoals het regelmatig maaien en bladvrij houden van de ondergrond.

Regenwater bufferen

Bufferen betekent het regenwater vertraagd afvoeren, als infiltratie niet kan omdat de bodem het niet toelaat of omdat het grondwater te hoog staat. Dat kan via een bufferbekken in de vorm van een hemelwaterput of vijver. Op de afvoerleiding zou dan wel best een debietbegrenzer aangebracht worden. De overloop van zo’n bufferbekken sluit je aan op een oppervlaktewater (bestaande gracht, beekje, …).

Bufferen via groendak

Ook een groen dak, waarop planten groeien, is een buffer van regenwater. Afhankelijk van het systeem heb je een laag aarde of een dunnere laag substraat waarin de planten groeien. Ongeveer 50 % van het regenwater wordt door deze voedingsbodem vastgehouden en door de planten terug verdampt.

Meer weten over regenwater?

Lees alle artikels in ons dossier Regenwater gebruiken.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in