Aanbevolen partners

Logo KNX BE
All vac
Elektrotechnieken

Regels wet voor verbreken energiecontract

Sinds 13 september 2012 geldt de wet op de afschaffing van de verbrekingsvergoeding voor particuliere energieverbruikers. Wat betekent dit concreet voor u?.

Particulieren

Particulieren hebben het recht om op elk moment hun contract voor elektriciteit of gas te beëindigen, ongeacht of dat nu voor bepaalde of onbepaalde duur afgesloten was, dus ongeacht welke einddatum hun factuur vermeldt.

De enige voorwaarde is dat een minimum opzegtermijn van 1 maand in acht genomen wordt. Ten opzichte van hun huidige leverancier hoeven zij niets te doen. De nieuwe leverancier zegt het contract bij hun huidige leverancier op voor hen en zij hoeven geen aangetekende brief te sturen.

Professionelen

Voor professionelen (contract onder naam van vennootschap/bedrijf/praktijk…) gelden dezelfde regels zolang hun totaal jaarlijks elektriciteitsverbruik kleiner of gelijk is aan 50.000 kWh en hun totaal jaarlijks gasverbruik kleiner of gelijk is aan 100.000 kWh. Zij kunnen dus hun contract vóór de voorziene einddatum stopzetten ook enkel nog rekening houdend met de minimum opzegtermijn van 1 maand.

Voor professionelen met een totaal jaarlijks verbruik boven deze limieten geldt deze nieuwe wet niet. Zij moeten nog altijd de voorziene einddatum alsook de opzegtermijn van hun contract goed respecteren, anders riskeren ze een verbrekingsvergoeding te moeten betalen die kan oplopen tot een bedrag gelijk aan drie maanden voorschot. Als professioneel zegt men best altijd zelf het lopend contract op via een aangetekende brief.

Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in