Bouwen en de wet

Raad voor Vergunningsbetwistingen in september van start

De Vlaamse regering zoekt kandidaten voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, een nieuw administratief rechtscollege dat beroepen tegen het afleveren of weigeren van bouwvergunningen beoordeelt. De nieuwe raad moet er tegen september komen.


Bedoeling van het nieuwe orgaan is om de beroepsprocedure te stroomlijnen, zodat de betrokkenen sneller rechtszekerheid krijgen, zegt minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open Vld)

Laatste instantie
De oprichting van de Raad voor Vergunningsbeslissingen was opgenomen in het recent goedgekeurde decreet op de Ruimtelijke Ordening. Op dit ogenblik kan een vergunningsaanvraag tot drie keer wettelijk en inhoudelijk beoordeeld worden. Tegen de beslissing van de gemeente kan in beroep gegaan worden bij de provincie en daarna nog eens bij de minister.

Die laatste mogelijkheid valt nu weg. De Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt de laatste instantie waar een bouwvergunningsdossier uitsluitend wettelijk
getoetst kan worden.

In de raad zullen vijf raadslieden, twee griffiers en vijf adviseurs zetelen. De raadsleden worden voor het leven benoemd door de Vlaamse regering.

Bron: Hln.be/wonen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in