Bouwen en de wet

Raad van Vergunningsbetwistingen

Administratief rechtscollege dat zich uitspreekt over beroepen tegen vergunnings-, validerings- en registratiebeslissingen. In het leven geroepen sinds eind 2009

Doel?

Eerste orgaan dat een beroepsprocedure kan voeren tegen de afgifte of weigering van een stedenbouwkundige vergunning. De bedoeling is een snellere procedureafhandeling te hebben, met nog altijd de optie om in cassatieberoep te gaan indien gewenst. De uitspraak gebeurt in theorie binnen 60 dagen na de hoorzitting.

Aanpak?

De Raad toetst beslissingen enkel op wettelijkheid en kijkt niet naar het inhoudelijk aspect. Indien een beslissing wettelijk incorrect bevonden wordt kan de Raad een nieuwe beslissing bevelen. Zelf kan het geen beslissing nemen.

Niet schorsend

Het indienen van een beroep bij de Raad zorgt er niet automatisch voor dat een stedenbouwkundige vergunning geschorst wordt. Pas wanneer de Raad via een arrest de schorsing beveelt, kan de tenuitvoerlegging geschorst worden.

Rapport 2010

Uit een eerste evaluatie in 2010 blijkt dat de Raad van Vergunningsbetwistingen nog te kampen had met vertraging vanwege te weinig personeel en een groter aantal aanvragen dan voorzien was bij een eerste schatting. De voornemens voor de Raad in 2011 richten zich vooral op een uitbreiding van het personeel en een vernieuwing van de werkwijze die de Raad hanteert.

Meer info: Wat doet de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

 

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in