Bouwen en de wet

Planbaten en -schade

Planbaten worden geheven wanneer er voor de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan een bouwverbod bestond en dit nu wordt opgeheven. Bijvoorbeeld wanneer een agrarisch gebied woonzone wordt.

De heffing moet 5 jaar na de inwerkingtreding van het uitvoeringsplan worden betaald. Of binnen de 6 maanden na de verkoop, de inbreng in een vennootschap of bij het verlenen van een bouw- of verkavelingsvergunning. De bouwvergunning blijft geschorst zolang de planbaten niet zijn betaald.

De heffing bedraagt ± 9 euro/m² en wordt vermenigvuldigd met enkele correctiefactoren afhankelijk van de bestemmingswijziging en het arrondissement.

Zonevreemde woningen

Op het betalen van planbaten werd een uitzondering gemaakt voor zonevreemde woningen die zone-eigen worden gemaakt door het invoeren van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Hetzelfde geldt voor percelen die al bebouwd zijn.

Deze vrijstelling is niet van toepassing voor woningen met een KI > 750 euro wanneer:

 • er meerdere woongelegenheden worden gecreëerd
 • de hoofdfunctie van het gebouw wordt gewijzigd (vb eengezinswoning wordt handelsruimte)
 • de toelaatbare volumenormen met meer dan 25 % worden overschreden (vb een woning van 700 m³ wordt herbouwd tot 1 200 m³
 • er in de periode van 18-05-1999 tot de inwerkingtreding van deze bepaling er een speculatieve meerwaarde werd gerealiseerd

Planschade

Wanneer een perceel niet meer in aanmerking komt voor bebouwing of verkaveling door de inwerkingtreding van een ruimtelijk uitvoeringsbesluit, kan de eigenaar voor de rechtbank planschade eisen. Deze vergoeding compenseert 80 % van de waardevermindering van het perceel. Er gelden echter heel wat beperkingen op de toekenning van de vergoeding:

 • je hebt geen recht op een vergoeding wanneer de waardevermindering niet meer bedraagt dan 20 %
 • enkel de eerste 50 meter vanaf de rooilijn komen in aanmerking voor planschadevergoeding
 • het perceel moet naast een goed uitgerust weg gelegen zijn
 • het moet zonder kunstmatige ingrepen voor normale bebouwing in aanmerking komen

De vergoeding wordt ook alleen onder bepaalde omstandigheden uitbetaald:

 • bij de verkoop van de grond
 • bij de inbreng van het goed in een vennootschap
 • bij de weigering van een bouw- of verkavelingsvergunning
 • wanneer een negatief stedenbouwkundig attest werd afgeleverd

Wanneer je in één van deze situatie verkeert, heb je één jaar tijd om de vergoeding te vorderen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in