Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
bulex
X²O logo
Logo Bosch
Sanitair

Plaatsing regenwaterput

De plaatsing van een hemelwaterput of regenwaterput is sinds 1 februari 2005 verplicht bij verordening van de Vlaamse regering (01/10/04), de zogenaamde VLAREM II wetgeving. Het algemeen uitgangsprincipe is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk moet gebruikt worden.

In tweede instantie moet het resterende regenwater geïnfiltreerd of gebufferd worden. In laatste instantie mag pas een beperkt debiet vertraagd worden afgevoerd. Ook de plaatsing van de overloop van de regenwaterput en de infiltratievoorziening moet aan dit principe te beantwoorden.

Alles over regenwater opvangen, gebruiken, filteren of infilteren, lees je in ons dossier Regenwater.

Algemene bepalingen VLAREM II

Het besluit is van toepassing:
 

 • op het bouwen of herbouwen (minder dan 60 % van de buitenmuren wordt behouden) van gebouwen of constructies met een horizontale dakoppervlakte > 75 m².
 • wanneer een horizontale dakoppervlakte met meer dan 50 m² wordt uitgebreid.
 • Het (her)aanleggen van een verharde grondoppervlakte > 200 m²

  Uitzondering:

  • Gebouwen die worden gerealiseerd op een perceel kleiner dan 3 are, die worden uitgerust met een rieten dak of een groendak.
  • verharde oppervlakken die nog voldoende infiltratie mogelijk maken. (vb grastegels), tot het openbaar domein. Of indien het hemelwater op natuurlijke wijze in de bodem kan infiltreren

   

  Procedure aanvraag regenwaterput

  • Een stedenbouwkundige vergunning wordt enkel afgeleverd wanneer op de plannen de plaatsing van een hemelwaterput is aangegeven.
  • Naast de exacte inplanting van de regenwaterput dient ook de inhoud van de hemelwaterput (in liters), de totale horizontale dakoppervlakte en de totale overige verharde grondoppervlakte in m² te worden vermeld
  • De hemelwaterput dient aangesloten te worden op een operationele pompinstallatie, die het gebruik van het opgevangen hemelwater mogelijk maakt
  • Tot slot dienen ook de tappunten voor regenwater aangegeven te worden

   

  Volume van de regenwaterput

  Horizontale dakoppervlakte

  Inhoud

  100 m²

   min. 3 000 liter

  100 – 150 m² 

  min. 5 000 liter 

  150 – 200 m² 

  min. 7 500 liter 

   + 200 m²

  Infiltratie – of buffervoorzieningen eventueel in combinatie met regenwaterput   Opmerking: Wanneer het gebouw wordt herbouwd in een gesloten bebouwing, kan volstaan met een afwatering van de helft van de horizontale dakoppervlakte. Het volume van de regenwaterput wordt echter bepaald op basis van de volledige horizontale dakoppervlakte.

   

  Nuttige link: 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in