Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
bulex
X²O logo
Logo Bosch
Sanitair

Openbare riolering

De meeste rioolstelsel in Vlaanderen zijn gemengde systemen. Dat is historisch zo gegroeid. Dit betekent dat in één enkele rioolleiding zowel regenwater als afvalwater terecht komen. Dit is nefast voor de werking van de waterzuiveringsinstallaties. De bacteriën die instaan voor de zuivering hebben immers vuil water nodig om te overleven. In een gescheiden stelsel kan het zuivere regenwater overigens perfect naar een oppervlaktewater afgevoerd worden of in de ondergrond infiltreren.

De meest recente rioolnetten worden allemaal volgens het gescheiden principe uitgevoerd. Op je eigen terrein ben je verplicht de afvoer gescheiden aan te leggen. Als er eenmaal gescheiden riolering in jouw straat komt, kan jouw woning hier dan probleemloos op aansluiten. Als er een gescheiden riolering in je straat ligt, ben je verplicht om hierop aan te sluiten.

Werking waterafvoer?

 • De afvoerbuizen in de woning verzamelen het sanitair afvalwater voor de verdere afvoer naar de riolering.
 • Regen- en afvalwater moeten verplicht gescheiden afgevoerd worden
 • Het regenwater moet rechtstreeks naar een regenwaterput voor hergebruik of gaat via infiltratie naar de ondergrond
 • Het afvalwater mag je lozen in de openbare riolering. Op bepaalde plaatsen is het verplicht een septische put.

 

Verschil tussen grijs water, zwart water en regenwater? 

Grijs water

Grijs water is de verzamelnaam voor licht verontreinigd water. In het huis is dit afkomstig van bad, douche, wasmachine, … .   

Zwart water

Zwart water is sterk verontreinigd water. In ons huishouden gaat het over het afvalwater van het toilet.

Regenwater?

Regenwater is al het water dat uit de hemel valt en rechtstreeks wordt opgevangen in de regenafvoer en regenwatertank. Het regenwater moet afzonderlijk opgevangen en afgevoerd worden en mag maar in heel uitzonderlijke gevallen gemengd worden met huishoudelijk afvalwater. Zowel voor woningen als bedrijven geldt een gescheiden opvangsysteem, dus regenwater apart opvangen van afvalwater.

   

  Geen riolering

  Het is best mogelijk dat je woont of gaat bouwen in een zone zonder riolering. In deze zones is geen rioolaansluiting aanwezig. Dat betekent dat je zelf moet instaan voor de afvalwaterzuivering.

  Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

  Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

  Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in