Bouwen en de wet

Nieuwe Vlaamse bijbel op komst voor ruimtelijke ordening

De Vlaamse regering heeft de startnota van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goedgekeurd. Dat BRV is bedoeld als opvolger van het huidige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en moet de nieuwe bijbel voor het ruimtelijk ordeningsbeleid in Vlaanderen worden. Dat zegt Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA).


Samen met de gewestplannen uit de jaren 1970 vormt het RSV van 1997 op vandaag het kader voor het ruimtelijk ordeningsbeleid in Vlaanderen. Maar het RSV is intussen 15 jaar oud en botst op zijn beperkingen. Het kan volgens minister Muyters "onvoldoende flexibel inspelen op de uitdagingen die op ons afkomen".


Nieuwe uitdagingen

"Nochtans doet de maatschappelijke dynamiek en nieuwe uitdagingen allerlei ruimtevragen ontstaan", aldus Muyters. "Zo zal de toenemende vergrijzing ongetwijfeld een invloed uitoefenen op de manier waarop we wonen, winkelen of onze zorg organiseren. De klimaatsverandering zal uitdagingen in het kader van waterbeheersing opleveren. Vlaanderen heeft nood aan een stabiele visie die toch voldoende ruimte biedt om constructief aan te kijken tegen maatschappelijke evoluties", stelt de N-VA-minister.


Eerste stap

De startnota BRV is een eerste stap voor de uitwerking van een groenboek. Dat groenboek moet eind 2011 klaar zijn. Na ruim maatschappelijk debat moet er een witboek komen. Dat witboek moet een lange termijnvisie (horizon 2050) bevatten over de strategische keuzes rond ruimtelijke orde die Vlaanderen moet maken. Bedoeling is dat het BRV ook al concrete acties voor de kortere termijn bevat (2020). In tussentijd wordt het RSV verder uitgevoerd.

Bron: Het Laatste Nieuws

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in