Bouwen en de wet
Bouwwerken
Bouwmaterialen
Renoveren

Nieuw asbestattest: voor een renovatie verwijder je eerst asbest

Met asbestattest vermijd je verrassingen na aankoop.

Vanaf 23 november 2022 hebben verkopers een asbestattest nodig voor hun woning. Daarnaast is een energierenovatie voor kopers verplicht vanaf 1 januari 2023. Kandidaat-kopers van oudere en energieverslindende woningen zullen dus zowel een energierenovatie als een grondige asbestverwijdering moeten voorzien. Daarom bevelen we aan te werken met een globaal renovatiemasterplan voor de woning om later dubbelwerk en meerkosten te vermijden. Bij energieverslindende woningen doen kandidaat-kopers er bovendien goed aan de ingrijpende renovatiewerken op voorhand in te schatten, opdat zij niet voor verrassingen komen te staan. Want ook de banken brengen dit in rekening bij het afsluiten van een hypothecair krediet. Aangezien o.a. isolatiewerken en plaatsen van pv-panelen niet te combineren vallen met de aanwezigheid van asbest, is de professionele verwijdering ervan het eerste werkpunt bij een renovatie.

Maak woning eerst asbestveilig om gezondheid te vrijwaren en om meerkosten te vermijden

Het nieuwe asbestattest heb je nodig om een woning gebouwd voor 2001 te verkopen. Dat is een goede zaak. Want in ruim 2,7 miljoen particuliere woningen is asbest aanwezig, goed voor 910.000 ton. Bovendien gaat het om meer dan 3.500 verschillende toepassingsvormen. Door de toenemende verwering nemen de gezondheidsrisico’s toe. Daarom is een attest met een gedetailleerde inventaris van de asbestrisico’s noodzakelijk. Dat geeft duidelijkheid aan de koper van de woning, die genoodzaakt is om sloop- en/of renovatiewerken uit te voeren. Maar voor het ramen van de kosten van de asbestverwijdering zal die nog een beroep dienen te doen op de aannemer. Bovendien dient vanaf volgend jaar elke kandidaat-koper bij de woningaankoop na te gaan welke verplichte energierenovatie nodig is binnen de vijf jaar. Eerst en vooral de woning asbestveilig maken conform het asbestattest en de voorziene aanbevelingen, is daarbij cruciaal om het welzijn van bewoners en aannemers te garanderen en om dubbelwerk en meerkosten in de toekomst te vermijden.

“De verwijdering van asbest is specialistenwerk. Doe beroep op professionals die gespecialiseerde opleidingen hebben genoten. Want de saneringskost na een onzorgvuldige verwijdering is vaak vele malen groter dan het asbest direct correct en veilig te verwijderen”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Rond sommige verwarmingsbuizen en onder vinylvloeren bijv. zit vaak nog losgebonden asbest. Dat is altijd gevaarlijk. In daken, gevels, dakgoten en pijpleidingen uit asbestcement was het asbest initieel gebonden maar de dakbedekking bijv. verweert naarmate het ouder wordt en dat proces begint al na 20 jaar. Asbestvezels komen los te zitten waardoor ze vrijkomen in de lucht of zich verspreiden via het regenwater naar de grond, de regenwaterput of de riolering.

Vanaf volgend jaar verplichte energierenovatie voor kandidaat-kopers

Vanaf 1 januari 2023 zal elke kandidaat-koper van een energieverslindende woning op voorhand dienen rekening te houden met een energierenovatie tot label D binnen de vijf jaar na de aankoop. Als de akte voor de aankoop van een woning wordt verleden op 1 februari 2023 dan moet voor 1 februari 2028 aan de renovatieverplichting voldaan worden. Ook de bank zal het (ondermaatse) energieprestatiecertificaat (EPC) van de woning als uitgangspunt nemen bij het afleveren van het hypothecaire krediet. Bovendien doet de koper er goed aan meteen of stapsgewijs energetisch hoger te mikken, aangezien tegen 2050 elke woning in Vlaanderen dient te voldoen aan label A.

“De eerste stap vooraleer een energierenovatie aan te vatten is je woning asbestveilig maken. Daarom hebben verbouwers een renovatiemasterplan nodig om in één keer of gefaseerd doordacht en veilig renovatiewerken te doen. Wat niet kan is bijv. isoleren of pv-panelen voorzien zonder eerst de dakbedekking of de onderdakplaten van asbest te verwijderen. Het nieuwe asbestattest is daarom een belangrijk instrument om je renovatie optimaal te starten”, aldus Marc Dillen.

Bijlage: Asbestdeskundigen en -attest

  • Voor de opmaak van een asbestattest doe je een beroep op een asbestdeskundige. De Ovam (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) biedt een lijst aan van asbestdeskundigen. Je kan die bijv. op basis van de gemeente terugvinden. Die lijst vind je hier terug.
  • Hoe wordt een asbestattest van een asbestonveilige woning opgemaakt? Een voorbeeld hiervan met gedetailleerde bevindingen en de aanbevolen acties vind je hier.

Bron: Embuild Vlaanderen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in