Aanbevolen partners

LOGO Huysman Bouw sleutel op de deur
Sleutel-op-de-deur

Negen op tien klanten tevreden over sleutel-op-de-deurbedrijf

Negen op de tien klanten van sleutel-op-de-deurbedrijven stellen dat ze opnieuw met hetzelfde bedrijf zouden werken als ze opnieuw zouden bouwen. Dat blijkt uit de tevredenheidsenquête die de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zopas bij de klanten van een aantal Vlaamse sleutel-op-de-deurbedrijven heeft uitgevoerd.


De recente tevredenheidsenquête van de VCB bij de sleutel-op-de-deurbedrijven doet heel wat vooroordelen tegenover deze bedrijven sneuvelen. Zo blijkt uit de enquête dat slechts 38% van hun klanten bouwen op gronden die door de sleutel-op-deurbedrijven zelf werden aangeboden.

Bij 62% van de woningen brachten de klanten zelf de grond aan: 34% hebben de grond gekocht bij een particulier, 9% bij een notaris, 6% via een immokantoor, 6% gekregen van de ouders, 2% geërfd van familie en 5% nog op een andere manier verworven. Voor de grond waarop wordt gebouwd, stellen de sleutel-op-de-deurbedrijven zich dus zeer flexibel op. Alle mogelijkheden staan open.


Variatie in woningtypes

Ook naar woningtype bestaat een toenemende variatie. Tijdens de laatste voorbije twee jaar bouwden de sleutel-op-de-deurbedrijven voor 29% halfopen woningen, voor 14% gesloten woningen en nog voor 57% open woningen, d.w.z. woningen met groen eromheen. Tijdens de jaren voordien – 2005, 2006 en 2007 – was het overwicht van de open woningen groter. Tijdens die drie jaren waren nog 69% van de sleutel-op-de-deurwoningen viergevelwoningen met een tuin eromheen.

De sleutel-op-de-deurfirma’s spelen dus volop in op de toenemende vraag vanuit de markt en vanuit de overheid naar compactere woningen die minder are bouwgrond in beslag nemen. Dit lukt vooral op eigen ontwikkelingen. Maar doordat zij in heel wat gevallen bouwen op gronden die de particulieren zelf aanbieden, zijn zij vaak gebonden aan bestaande perceelsgrenzen.


Breed gamma prijsklassen

Tenslotte bestaat bij de sleutel-op-de-deur-bedrijven eveneens een belangrijke variatie op het vlak van bouwkost (d.w.z. exclusief de bouwgrond). Bij ongeveer een kwart van de klanten (24%) kostte de woning minder dan 160.000 euro. Bij nog eens ongeveer een kwart (27%) heeft de klant tussen 160.000 en 200.000 euro moeten betalen. Bij een volgende kwart van de klanten (24%) kostte de woning tussen 200.000 en 260.000 euro en bij de overige 25% meer dan 260.000 euro.

Dit brede gamma aan prijsklassen betekent dat de sleutel-op-de-deurbedrijven een uitermate breed publiek van kandidaat-bouwers in staat stelt een eigen woning te verwerven.


Zelf niet coördineren

De belangrijkste redenen waarom gezinnen voor een sleutel-op-de-deurformule kiezen, zijn dat zij dan niet zelf de werken hoeven te coördineren, dat zij zeker willen zijn over het budget en over de prijs/kwaliteit-verhouding. De tevredenheidsenquête van de VCB toont aan dat de sleutel-op-de-deur-bedrijven ondanks hun toenemende flexibiliteit de verwachtingen van hun klanten op deze drie punten kunnen blijven inlossen.

Negen op de tien klanten waren dermate tevreden dat zij opnieuw met hetzelfde bedrijf zouden samenwerken als zij opnieuw zouden bouwen. De voornaamste pluspunten in de samenwerking betroffen de overeenstemming van de uiteindelijke prijs met de vooropgestelde prijs, het respecteren van de timing én het bewaken van de technische kwaliteit.

Op Batibouw stellen de sleutel-op-de-deurbedrijven hun aanbod voor in de paleizen 5 en 8.


Bron: Vlaamse Confederatie Bouw
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in