Bouwen en de wet

Naar een vereenvoudigde en effectievere watertoets

Op voorstel van de Vlaamse ministers Joke Schauvliege (Leefmilieu, Natuur en Cultuur), Philippe Muyters (Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) en Hilde Crevits (Mobiliteit en Openbare Werken), keurde de Vlaamse Regering vandaag het voorstel voor de optimalisatie en de vereenvoudiging van de watertoets definitief goed.


De watertoets draagt bij tot het vermijden van waterschade. De toets wordt toegepast bij de goedkeuring van een plan of de aflevering van een vergunning, dus voor de bouwwerken van start gaan. Wie bijvoorbeeld bouwt in een overstromingsgevoelig gebied, moet dat doen zonder dat er schade wordt veroorzaakt aan de eigen goederen, en zonder dat het risico voor de omgeving toeneemt. Het ophogen van een perceel in een overstromingsgebied kan er bijvoorbeeld toe leiden dat bij een nieuwe overstroming buurpercelen meer schade ondervinden.


Watertoets

Een evaluatie van het instrument watertoets door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) wees uit dat de huidige werkwijze voor sommige overheidsdiensten te complex is, en dat nog niet alle overheden op een gelijkaardige manier omgaan met de watertoets. Er is al een hele weg afgelegd, maar er was duidelijk nood aan een nieuw initiatief om te wijzen op eenieders verantwoordelijkheid in het voorkomen van waterschade.

Het nieuwe uitvoeringsbesluit treedt vanaf 1 maart 2012 in werking. Het wordt voor vergunningverleners zoals gemeentebesturen een stuk eenvoudiger om de watertoets toe te passen. In een aantal gevallen moeten zij verplicht advies vragen aan de waterbeheerder, bijvoorbeeld wanneer het eigendom in een overstromingsgevoelig gebied ligt. Tot nu toe was die adviesvraag niet verplicht. Tenslotte wordt met het nieuwe besluit de watertoetskaart met overstromingsgevoelige gebieden geactualiseerd en uitgebreid.

Cruciaal voor de goede werking van de watertoets is de omkadering voor initiatiefnemers (bijv. bouwers), vergunningsverleners en adviesverleners (bijv. waterbeheerders). Zo zijn de komende maanden tal van initiatieven gepland om hun ondersteuning te verbeteren. De huidige website www.watertoets.be wordt met instructies en kaartmateriaal. Iedereen zal nog beter kunnen nagaan wat de mogelijke schade op het watersysteem is en welke maatregelen nodig zijn om die te voorkomen, te beperken, te herstellen of te compenseren.

Niet alleen overheden, maar ook kopers van een bouwgrond of een woning of mensen met bouwplannen zullen met de webtoepassing kunnen nagaan of er al dan niet problemen zijn te verwachten rond waterschade, en zullen aanbevelingen meekrijgen zodat hun bouwproject de watertoets kan doorstaan.


Beter beschermen tegen wateroverlast

De versterking van de watertoets is een onderdeel van een gans pakket aan maatregelen om Vlaanderen beter te beschermen tegen wateroverlast. Met de goedkeuring van het nieuwe uitvoeringsbesluit gaat de Vlaamse Regering ook in op de aanbevelingen van het Vlaams Parlement.

Vlaams minister Joke Schauvliege: “Op het congres van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid van 10 november zal ik de nieuwe watertoets toelichten en met de bouwsector bekijken welke innovatieve bouwtechnieken voorhanden zijn. De komende maanden zijn bovendien opleidingen voor vergunningsverleners, adviesverleners, architecten en ontwerpers gepland.”


Bron: Vlaanderen.be


Meer weten over de watertoets?

- Lees ook: De watertoets toegelicht

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in