Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
bulex
X²O logo
Logo Bosch
Sanitair

Minister Crevits wil collectief beheer voor IBA's

De Vlaamse regering verhoogt de subsidie voor de gemeenten die de individuele waterzuiveringsplicht voor eigenaars van afgelegen gebouwen overnemen. Op die manier wil minister Crevits de besturen warm maken om de zuiveringsinstallaties collectief te beheren.


Het subsidiebedrag wordt opgetrokken van 1.250 naar 2.250 euro per installatie. Door de gemeente en rioolbeheerder aan te moedigen de individuele zuiveringsinstallaties – zogenaamde IBA’s – collectief te beheren, hoopt de overheid betere zuiveringsresultaten te realiseren.

Versnelde uitbouw
Om een goede waterkwaliteit in Vlaanderen te bereiken zal er de komende jaren absolute prioriteit gegeven worden aan de versnelde uitbouw van het gemeentelijk rioleringsnet. Onlangs heeft de minister hiervoor nog 700 miljoen euro ter beschikking gesteld om de gemeenten hierbij te ondersteunen.
Er moeten nog zo’n 70.000 individuele zuiveringsinstallaties worden geplaatst om het afvalwater te zuiveren van te ver afgelegen gebouwen, waar geen riolering zal aangelegd worden.
Vandaag moeten eigenaars van deze afgelegen gebouwen zelf instaan voor de zuivering van hun afvalwater door middel van een individuele zuiveringsinstallatie. Dit is duur en vergt een specifieke kennis, zowel wat betreft de plaatsing als voor het onderhoud. Het uiteindelijke zuiveringsresultaat is dan ook dikwijls ondermaats.

Gezamenlijke aankoop
Eind 2007 heeft de minister daarom de gemeenten de mogelijkheid geboden om de zuiveringsplicht van deze eigenaars over te nemen. De gemeente of de gemeentelijke rioolbeheerder staat dan zelf in voor het plaatsen en beheren van de individuele zuiveringsinstallaties.
Om de gemeenten te stimuleren dit daadwerkelijk ook te doen heeft ze in nauw overleg met de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) een nieuw subsidiebesluit uitgewerkt, waarbij extra middelen ter beschikking gesteld worden van de gemeenten. Het subsidiebedrag wordt hierbij opgetrokken van 1.250 euro naar 2.250 euro per zuiveringsinstallatie.

Iedereen evenveel betalen
Die gezamenlijke aankoop en beheer van de installaties drukt vanwege de schaalvoordelen, daarenboven ook de kosten. Waar voorheen enkel woningen voor subsidiëring in aanmerking kwamen, geldt de vernieuwde regeling nu ook voor het zuiveren van het huishoudelijk afvalwater afkomstig van alle gebouwen tot maximaal 20 inwonerequivalenten. Goed nieuws dus voor jeugdverblijfcentra of jeugdwerk met lokalen in het buitengebied, maar bijvoorbeeld ook voor kleine crèches en rusthuizen.
Minister Hilde Crevits: “Wanneer de gemeenten of de rioolbeheerder de individuele saneringsplicht overneemt kan de gemeente een gelijke behandeling van zijn inwoners nastreven. Iedereen zal op deze manier evenveel betalen ongeacht of ze nu lozen via een individuele zuiveringsinstallatie of via een riool.”

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in