Bouwen en de wet

Lichten en zichten

Om de privacy te waarborgen – zeker in dichtbebouwde gebieden – voorziet het burgerlijk wetboek in enkele bepalingen die beperkingen opleggen wanneer je dichtbij of op de perceelsgrens bouwt.
  • In de gemene muur mag geen venster of opening geplaatst worden zonder voorafgaande toestemming van de buur.
  • In een niet-gemene muur die onmiddellijk aan het naastliggende perceel grenst, mogen lichtopeningen of vensters gemaakt worden. Deze dienen dan te worden voorzien van een vaststaand raam en traliewerk.
  • Wanneer de woning dichter dan 1,9 meter van de perceelsgrens wordt opgericht, mag je geen vensters of balkons hebben die een rechtstreeks zicht bieden op de naastliggende percelen.
  • Wanneer de woning dichter dan 0,6 meter van de perceelsgrens staat, mag de muur langs de perceelsgrens ook geen ramen hebben.

Deze afstanden worden gemeten vanaf het buitenvlak van de muur waarin de vensters worden gemaakt tot op de perceelsgrens.

Zie ook

Bepalingen rond lichten en zichten in het Burgerlijk Wetboek

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in