Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
bulex
X²O logo
Logo Bosch
Sanitair

Legionellabesmetting

Legionella doet vast een belletje rinkelen. Deze ziekteverwekkende kiemen (legionella pneumophila) komen voor in installaties die aërosolen - in de lucht zwevende kleine waterdruppeltjes - produceren, bijvoorbeeld via douches of sproei-installaties.

Van legionella kun je ziek worden. De legionellagriep is tijdelijk en niet zo ernstig van aard. De veteranenziekte - een chronische longaandoening - daarentegen kan met de dood aflopen. Vandaar dat de overheid heel veel belang hecht aan het bacterievrij houden van sanitaire installaties.

Hoe legionella voorkomen?

Om het verspreiden van de bacterie te vermijden, heeft de Vlaamse Overheid voor het beheer van dergelijke installaties het besluit van 11 juni 2004 en het arrest van 9 februari 2007 uitgevaardigd. Dit verplicht alle beheerders van gebouwen waar aërosols (douches, stoombaden,...) geproduceerd worden om voorkomend op te treden.

In de particuliere woning is het voorkomen van de bacterie niet verplicht. Toch omschrijven we kort de drie gangbare principes om de bacterie te voorkomen.

Thermische bestrijding

Het spoelen van de leidingen met water op een temperatuur vanaf 60°C doodt de bacteriën. Let er op dat je de keteltemperatuur hoger moet instellen dan 60°C om bij de tappunten deze temperatuur nog te halen. Het water moet ook op alle tappunten lopen. Anders is de bacterie niet uitgeschakeld. Nadeel van dit principe is het hogere energieverbruik.

UV-licht

UV-licht doodt de bacteriën. Dit is een plaatselijke bestrijding en biedt dus geen oplossing voor de leidingen achter het behandelingspunt. Deze oplossing wordt dan ook als een bijkomende ingreep beschouwd.

Elektrolyse

Elektrolyse is een desinfectie van het water op chemische basis. Door toevoeging van zouten wordt een natuurlijke chloor gecreëerd die de bacteriën doodt, maar onschadelijk is voor de mens. Een controle op het systeem moet er voor zorgen dat het chloorgehalte binnen de normen blijft. Dan is het systeem reuk- en smaakloos. Elektrolyse kan op ieder systeem toegepast worden en heeft geen invloed op de leidingen en het energieverbruik.

Belangrijk bij al deze principes is dat er geen dode leidingen zijn (leidingen waarin het water lang stilstaat). Deze moet je verwijderen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in