Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
bulex
X²O logo
Logo Bosch
Sanitair

Keuring riolering bij nieuwbouw verplicht vanaf juli

In navolging van het Algemeen Waterverkoopreglement (AW) dat de Vlaamse Regering vorig jaar goedkeurde, zullen rioleringen bij nieuwbouw en grote verbouwingen verplicht worden gekeurd vanaf 1 juli 2011.

Vlario, het overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector, is een groot voorstander van de keuringen aangezien volgens hen op dit moment slechts de helft van de nieuwe rioleringsaansluitingen voldoet aan de opgelegde verplichtingen.

Vlario stelde maandag de procedure voor die moet worden gevolgd om een nieuwe rioleringsaansluiting gekeurd te krijgen. De eigenaar zal onder meer over foto's moeten beschikken die zowel binnen als buiten de woning werden gemaakt tijdens de aanleg van de riolering. Ook een rioleringsplan (al dan niet geïntegreerd in een goedgekeurd bouwplan) en facturen waarop de capaciteit van de verschillende onderdelen wordt vermeld zijn verplicht.


Conformiteitsattest

Vervolgens moet er contact worden opgenomen met de rioolbeheerder (dit kan de gemeente of intercommunale zijn, maar ook de drinkwatermaatschappij), die een keurder stuurt. De expert controleert documenten en foto's en voert tests uit om te zien of het stelsel correct is verbonden. De eigenaar krijgt daarop een conformiteitsattest.

Vlario benadrukt dat de procedure geen extra last is voor de eigenaar. Volgens het overlegplatform is het cruciaal om eventuele fouten zo snel mogelijk te ontdekken teneinde de herstellingskosten zo laag mogelijk te houden. Bovendien zouden mogelijke problemen in de toekomst beter kunnen worden aangepakt indien eigenaars beschikken over een rioleringsplan, wat nu zelden of nooit het geval is.


Bron: Het Laatste Nieuws

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in