Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
zehnder logo
Logo Bosch
Ventileren

Hoe ventilatiesystemen correct gebruiken?

Sinds 2006 dienen alle nieuwbouwwoningen van een ventilatiesysteem voorzien te worden. Volgens de regelgeving heeft de bouwheer keuze uit vier verschillende systemen, afhankelijk van zijn budget, wensen en leefgewoontes. Ieder systeem heeft ook zijn specifieke aandachtspunten voor een correct gebruik.
 

Hoewel het introduceren van het ‘ventileren’ soms moeizaam verloopt stel ik als ventilatiespecialist vast dat heel wat mensen tevreden zijn over hun ventilatiesysteem. De meest voorkomende reactie is dat de mensen de luchtkwaliteit binnen de woning opvallend beter vinden dan oudere woningen waar geen ventilatiesysteem is voorzien. En dát is net de hoofdfunctie van het ventilatiesysteem.

Goede uitvoering
Het voorzien van een goed functionerend ventilatiesysteem krijgt qua rendabiliteit ook ruimschoots de voorkeur ten opzichte van alternatieve energiebronnen zoals zonneboilers en fotovoltaïsche zonnepanelen. Men bekomt niet enkel een beter binnenklimaat in de woning, maar men zal ook besparen op energie.
Er worden echter helaas nog veel fouten gemaakt tegen het dimensioneren en de uitvoering van de systemen. Een goede uitvoering is uiteraard van kapitaal belang, maar ook de bewoners moeten het systeem goed gebruiken.

Correct gebruik
Indien we ervan uitgaan dat het systeem correct geplaatst is en dat er aandacht is besteed aan de luchtdichtheid van de woning dienen de bewoners, afhankelijk van welk systeem men toegepast heeft, met de volgende zaken rekening te houden:

Ventilatieroosters in ramen of muren voor natuurlijke toevoer (systeem A en C)

- Sluit de roosters niet of kleef ze niet dicht, want dan behaal je niet meer het vereiste debiet. 
- Sluit de roosters enkel bij zeer extreme tocht of koude, maar vergeet ze nadien niet terug open te doen. 
- Plaats geen meubels of andere objecten voor de roosters waardoor een vlotte doorstroming belet zou worden. 
- Reinig regelmatig de roosters zodat de binnenkomende lucht niet vervuild is.

Ventilatie-toe- en afvoerroosters/-ventielen (systeem A, B, C en D)

- Hoewel deze roosters net als de toevoerroosters regelbaar zijn, is het niet de bedoeling dat je er als gebruiker aan gaat prutsen. De roosters dienen door de installateur ingesteld te worden zodat ze het juiste debiet doorlaten. Ze mogen niet meer aangepast worden. Zeker bij systeem D (balansventilatie) is het aanpassen van de ventielen nefast voor de goede werking van het systeem. 
- Reinig regelmatig de roosters/ventielen zodat ze naar behoren blijven functioneren. Vooral de afvoerventielen worden sneller vuil en dienen zeker jaarlijks gereinigd te worden. 
- Indien men per ongeluk de instellingen van de roosters/ventielen zou wijzigen is het raadzaam ze door een vakman opnieuw te laten inregelen.

Het sluiten of aanpassen van roosters of ventielen kan condensatieproblemen veroorzaken.

Ventilatie-unit (systeem B, C en D)

- Reinig de filters volgens de voorschriften van de fabrikant. Het is raadzaam dit om de 2 à 3 maanden te doen. Vervang de filters 1 à 2 keer per jaar. Vaak geeft een controlelampje op de schakelaar aan wanneer de filters gereinigd dienen te worden. 
- Na verloop van tijd dienen de ventilatiekanalen ook gereinigd te worden. Het is raadzaam om hier een gespecialiseerde firma voor te laten komen.

Balansventilatie (systeem D)

- Indien men over een balansventilatie beschikt is het belangrijk dat de gebruiker ingelicht is over de werking van het systeem. Bepaalde leefgewoontes hebben namelijk een invloed op de goede werking en het rendement van het systeem. 
- Bij een goed geventileerde woning is het in principe niet nodig ramen te openen om extra te ventileren. 
- Indien men toch een raam wilt openen zal het systeem niet meer in balans zijn (hoeveelheid toevoerlucht = hoeveelheid afvoerlucht). In de zomer hoeft dit niet noodzakelijk een probleem te zijn, maar indien men aan het verwarmen is zal men veel energie verliezen en het rendement van het warmteterugwinapparaat zal een stuk lager liggen. 
- Het gebruik van een ‘echte open haard’ in combinatie met een balansventilatiesysteem is in principe uit ten boze aangezien er dan een rechtstreekse verbinding is naar buiten. Wanneer de woning door het aanschakelen van de dampkap in de keuken in onderdruk geraakt gaan rookgassen of geuren naar binnen gezogen worden.

Bron: Energiedesk – juni 2008
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in