Aanbevolen partners

Logo KNX BE
All vac
Elektrotechnieken

Hoe CO-vergiftiging vermijden?

CO-vergifting kan je eenvoudig verminden door enkele regels na te leven:

Een perfect werkend toestel en schouw

  • Kleine verwarmingsgeisers zonder afvoer naar een schoorsteen zijn uit den boze.
  • Verwarmingstoestellen die de verse lucht uit het stooklokaal halen (de open toestellen genoemd) vormen een bedreiging. Ideaal zijn de zogenaamde gesloten toestellen. Deze nemen immers verse buitenlucht (d.m.v. een ventilator) op en stuwen door dezelfde buis de verbrandingsgassen naar buiten.
  • Let op de gevaarsignalen: gele vlammen bij gastoestellen, condensatie of damp op muren en ramen.
  • Bij verwarmingstoestellen op mazout of gas hebben geen afvoer en zijn dus gevaarlijk. deze toestellen mogen dus nooit langer dan een uur worden gebruikt.
  • Goede schouw, opnieuw geplaatst volgens de geldende normen en geplaatst door een geregistreerde vakman-installateur.


Zorg voor voldoende verluchting in de kamer

  • Een kleine kamer moet regelmatig en voldoende verlucht worden
  • Wees extra voorzichtig bij mistig weer en bij windstilte. Het risico is dan het grootst. Het is belangrijk dat er dan extra verlucht wordt.
  • Laat verluchtingsroosters plaatsen volgens de geldende normen (onder en bovenroosters om een goede doorstroming van lucht te verkrijgen)
  • Let op wat je stookt! Kachels zijn enkel geschikt voor brandstof die beschreven staan in de handleiding van het toestel. bv. Kerosine kan niet in een mazoutkachel.

Laat een nieuw verwarmingstoestel plaatsen

Laat het toestel plaatsen en afstellen door een echte vakman. Deze vakman heeft de nodige opleidingen gevolgd en de nodige ervaring. Verwarming is niet weggelegd voor doe-het-zelvers of een handige buurman. Er zijn te veel risico’s aan verbonden om het op een zogezegd “goedkopere” manier te laten uitvoeren.

Regelmatig onderhoud

Een regelmatig nazicht en onderhoud van verwarmingstoestel en schoorsteen, uitgevoerd door een vakman zijn een must voor een goed werkende en veilige installatie. Op die manier voorkomt men de risico’s.

Nu is men verplicht om zijn centrale verwarming op mazout en de schoorsteen jaarlijks te laten nazien en onderhouden. Uit studies blijkt echter dat slechts één derde zijn installatie laat onderhouden.
Vanaf 2009 zal men verplicht worden om zijn centrale verwarmingsinstallatie die werkt op mazout, gas of vaste brandstof, op regelmatige tijdstippen te laten nazien en onderhouden door een vakman.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in