Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
zehnder logo
Logo Bosch
Ventileren

Het ventilatieplan is een verzameling van symbolen

Een ventilatieplan bestaat uit heel wat symbolen, maar er bestaat geen universele lijst van symbolen. Er zijn wel Europese normen over de te gebruiken symbolen voor ventilatiesystemen, maar deze zijn onvoldoende gedetailleerd om goed tekeningen te kunnen maken. Elke plannenmaker gebruikt hierdoor een eigen set van symbolen.
 

Dit lijkt op het eerste zicht een probleem, maar welke symbolen precies gebruikt worden is minder belangrijk. Aan de hand van een goede legenda zou iedereen moeten kunnen ontcijferen wat de bedoeling van een bepaald symbool is.

Ventilatieplan: het toestel, de kanalen en de ventielen

Er bestaan 3 belangrijke stukken in een ventilatieplan: het toestel, de kanalen en de ventielen. Het toestel kan op een grondplan meestal voorgesteld worden met een rechthoekige blok met daarin een aantal aansluitingen. In de Europese normen wordt voor de afvoer van lucht uit de woning een gele kleur gebruikt. Een bruine kleur is dan de afblaas van het toestel naar buiten. Groen staat voor verse buitenlucht en blauw is de aanvoer naar de woning. 
c-systeem

De kanalen worden gewoonlijk als volle lijnen getekend. Dit zijn gewoonlijk lijnen in een rode en een blauwe kleur. Er wordt rood gebruikt omdat de gele kleur (die door de Europese normen aanbevolen wordt) niet erg duidelijk is in de tekeningen. Voor flexibele instortkanalen worden meestal gebogen lijnen (omdat ze ook in bogen liggen) gebruikt. De flexibele instortsystemen worden soms als stippellijn getekend om een duidelijker onderscheid te maken tussen deze kanalen en spiraalkokers (die altijd als volle lijnen getekend worden). Bij rechthoekige kanalen worden de vormen van de rechthoekige kanalen gewoonlijk getekend zoals ze werkelijk voorkomen.

spiraalkoker

In de voorbeelden van symbolen voor spiraalkokers zal opvallen dat de meeste symbolen vrijwel identiek zijn in het grondplan en in het isometrisch plan. Zet op het plan ook telkens de diameter van de kanalen erbij. Deze kan bij een installatie met spiraalkokers immers verschillen naargelang de plaats.

Doorboringen

Voor doorboringen zijn er enkele verschillen. Op een grondplan is het zinvol om op de plaats van de doorboringen aan te geven in welke richting de lucht doorheen de doorboring gaat. Dit kan gedaan worden door in de cirkel van de doorboring ofwel een puntje ofwel een kruisje te tekenen. Een puntje wilt zeggen dat de lucht naar je toe komt (zoals de punt van een pijl). Een kruisje wilt zeggen dat de lucht van je weg gaat. Als de luchtstroom dus van de verdieping naar het gelijkvloers gaat zal je dus een kruisje tekenen.

In zowel het grondplan als het isometrisch plan is het verder ook zinvol om de diameter van het gat bij de doorboring te schrijven. Zo weet de installateur welk diameters van boren hij moet meenemen.


In het grondplan van een installatie met instortkanalen wordt best op elk kanaal de lengte vermeld. Daarnaast is het zinvol te weten welk soort verdeelpunt gebruikt wordt. Het ene merk heeft een verdeelpunt met opgebouwde geluidsdemper, terwijl het andere merk bijvoorbeeld de mogelijkheid heeft om een verdeelpunt met aansluitingen aan de onderkant of aan de zijkant te nemen. Bij sommige merken is dit een ander onderdeel, bij sommige merken is dit om te bouwen.

Aansluitingen op ventilatieplan

Hoewel de aansluiting naar de ventielen erg kan verschillen tussen verschillende merken, zijn ze toch met vrijwel hetzelfde symbool voor te stellen. De voorbeeldfiguur geeft 3 verschillende voorbeelden.

Het derde deel van een plan zijn de inblaas- en afvoeropeningen. Er bestaat hiervoor een officieel symbool. Dit symbool wordt echter vaak uitgebreid om op een plan ook een onderscheid te kunnen maken tussen roosters en ventielen. Bij een rooster worden enkele streepjes toegevoegd aan het symbool terwijl er bij een ventiel een cirkeltje getekend wordt.
 

ventielen en roosters


Auteur: Andy Camps

Identikit ventilatiespecialist Andy Camps
 

Andy Camps heeft ruim 15 jaar ervaring als lesgever, ontwerper en plaatser van woningventilatiesystemen. Voor Habitos.be geeft hij alle info over de verschillende ventilatiesystemen, de regels en nog veel meer.

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in