Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
zehnder logo
Logo Bosch
Ventileren

Het onderhoud van de ventilatie, dit kan iedereen doen

Om de kwaliteit van ventilatiesystemen in woningen te verbeteren werd op 7 juli 2015 de STS-P Ventilatie gepubliceerd. Een paar aspecten uit deze STS-P ventilatie worden vaak slechts beperkt gevolgd: documentatie en onderhoud. Gelukkig is er Andy Camps. De ventilatiespecialist van Habitos.be legt je alles uit wat je moet weten over het onderwerp.

Documentatie voor de gebruiker

Er zou minimaal een gebruikershandleiding beschikbaar moeten zijn waarin het dagelijks gebruik van het ventilatiesysteem omschreven staat. Deze handleiding zit gewoonlijk in de doos waarmee het toestel geleverd wordt, maar is ook heel vaak digitaal terug te vinden bij de fabrikant of leverancier.

De handleiding zou in 1 van de 3 officiële Belgische landstalen beschikbaar moeten zijn. De gebruiker van het ventilatiesysteem zou zelf moeten kunnen kiezen in welke taal de handleiding mag zijn.

In de handleiding moet minimaal vermeld worden wat de basisprincipes zijn van het ventilatiesysteem en welke de regelmethodes zijn die voor de gebruiker van de installatie beschikbaar zijn.

Bij het toestel zou een handleiding/gebruikersfiche beschikbaar moeten zijn waarmee eenvoudig de meest elementaire acties gedaan kunnen worden.

Een voorbeeld van een dergelijke elementaire actie is de instructie voor het resetten van de filtermelding op het toestel. Dit staat normaal ook in de volledige handleiding, maar als gebruiker zal je er telkens opnieuw naar gaan zoeken.

Een slimme toestelfabrikant voorziet een sticker met daarop bijvoorbeeld de instructie: druk meer dan 5 seconden op de toetst “R” om de filterwaarschuwing te resetten nadat je de filter vervangen hebt.

Onderhoud

Er wordt bij het aspect onderhoud een verschil gemaakt tussen het onderhoud dat de bewoner kan doen en het onderhoud dat de professional zal mogen doen. Een handige bewoner kan echter dikwijls zelf ook voor het onderhoud van de meeste zaken zorgen.

De onderhoudstaken die typisch door de bewoner uitgevoerd kunnen worden zijn:
 

Taak Interval Omschrijving
Controle en reiniging filters 1 maand De meeste filters kunnen beperkt gereinigd worden. Reiniging dient altijd droog te gebeuren. Met een krachtige stofzuiger zullen de grote stofdeeltjes gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Roet kan niet uit de filter gekregen worden met de stofzuiger. De filters afspoelen of nat maken is af te raden.
Vervanging filters 1 jaar De filters moeten jaarlijks vervangen worden. Het stof dat na een jaar op de filter zit veroorzaakt een hogere tegendruk waardoor het ventilatietoestel meer energie verbruikt.
Vervang de filters na het reinigen van de verse lucht toevoeropening bij mechanische ventilatie (systeem B en D)
Controle en reiniging condensafvoer 1 jaar De condensafvoer moet vlot water doorlaten. Als de condensafvoer in een transparante leiding uitgevoerd is, dan kan aan de hand van de vervuiling van de condensafvoer beslist worden om het toestel te reinigen. Als er geen water in het waterslot staat, kan er best wat water in gedaan worden.
Reiniging van ventielen en roosters 1 jaar Ventielen en roosters moeten weggenomen kunnen worden zonder dat de inregelstand gewijzigd wordt. Er mag dus nooit gedraaid worden aan een ventiel. Reiniging wordt best met een doek (droog of nat) gedaan. Reiniging met een schuurspons geeft ongewenste krassen.
Reiniging van doorstroomopeningen 1 jaar Als er roosters in de deuren gemonteerd zijn, dienen deze zuiver gemaakt te worden met een doek (droog of nat). Reiniging met een schuurspons geeft ongewenste krassen.
Reiniging van verse lucht toevoeropening bij natuurlijke ventilatie 1 jaar Reiniging van raamroosters met droge of natte doek om bladeren, insecten en stof te verwijderen. Na de reiniging wordt best ook de werking van het regelsysteem nagekeken.
Reiniging van verse lucht toevoeropening bij mechanische ventilatie 1 jaar Reiniging van het rooster voor verse lucht met droge of natte doek om bladeren, insecten en stof te verwijderen. Er kan eventueel gebruik gemaakt worden ven perslucht om de vervuiling van binnen naar buiten te blazen. Vervang de filters van het toestel na deze reiniging.

Onderhoudscontract

Deze onderhoudstaken kunnen echter ook in een onderhoudscontract opgenomen worden. In dat geval zal de professional ervoor zorgen dat je zorgeloos van je ventilatiesysteem kan genieten.

De taken die gewoonlijk door de professional uitgevoerd worden, zijn in het volgende lijstje samengevat:

  • Controle regelsysteem: elke 2 jaren 
  • Controle vorstbeveiliging: elke 2 jaren 
  • Controle naverwarming: elke 2 jaren 
  • Controle zomerbypass: elke 2 jaren 
  • Controle debieten: elke 2 jaren 
  • Inspectie kanalen: elke 2 jaren 
  • Reiniging kanalen: elke 10 jaren 
  • Inspectie en reiniging warmtewisselaar: elke 2 jaren
  • Inspectie en reiniging ventilatoren: elke 2 jaren 

Het interval dat hierbij opgegeven wordt, dient als een maximum aanzien te worden. Als er bijvoorbeeld bij reiniging kanalen staat dat het interval elke 10 jaren is, dan mag er ook al na bijvoorbeeld 6 jaren beslist worden om een kanaalreiniging te doen. Dit zal beslist worden op basis van de tweejaarlijkse controle van de kanalen. Een goede onderhoudsinstructie is dus aanwezig bij het toestel en zal ook dit onderhoudsinterval bevatten. De onderhoudskaart, die ook bij het toestel aanwezig zou moeten zijn, bevat de effectieve uitvoering van het onderhoud.

Auteur: Andy Camps 

Identikit ventilatiespecialist Andy Camps
 

Andy Camps heeft ruim 10 jaar ervaring als lesgever, ontwerper en plaatser van woningventilatiesystemen. Voor Habitos.be geeft hij alle info over de verschillende ventilatiesystemen, de regels en nog veel meer.

 

 

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in