Nadenken over bouwen

Het bodemonderzoek: geen klein detail

Het grondonderzoek is voor heel wat opdrachtgevers een kost die ze liever vermijden. Nochtans biedt het bodemonderzoek heel wat zinvolle informatie over de stabiliteit, grondwaterstand, … En die kennis is bepalend voor het ontwerp van de woning.

Een grondonderzoek is specialistenwerk. Architect Peter Ketsman opteerde voor dit project voor een CPT-diepsondering (Cone Penetration Test). Tijdens de test drukte een speciale machine een afgesloten holle buis met een constante snelheid in de grond. De meetapparatuur in de machine registreert de kracht die hiervoor nodig is. Ingenieurs kunnen uit die cijfergegevens de draagkracht van de ondergrond afleiden. Op basis van die inzichten geven ze richtlijnen waarop de architect zich kan baseren om het type fundering te bepalen.

Grondwater

Verder kan uit een grondboring de grondsoort, de plaatselijke lagenopbouw en de homogeniteit van de ondergrond worden bepaald. Ook krijg je inzicht in het risico op differentiële zettingen, de grondwaterstand en eventueel sporadisch voorkomend hangend water. Dit is regenwater dat (nog) niet tot in de grondwaterlaag is ingesijpeld.
 

Basis voor het ontwerp

De resultaten uit dit grondonderzoek kunnen in belangrijke mate het concept van de woning bepalen. Het is dus duidelijk dat dit bodemonderzoek al voorafgaand aan de eerste schetsontwerpen dient te gebeuren. Aangezien in dit project grondwater werd aangetroffen tijdens het onderzoek werd een peilbuis geplaatst. Die laat toe de exacte waterstand op te meten en schommelingen in de grondwaterstand te meten. Op basis van die kennis kan beslist worden of al dan niet een 100% waterdichte keldervariant nodig is.

Lees meer over het grondonderzoek.

Van fundering tot dak

Het bouwproces is een aaneenschakeling van stappen om de droom die op papier staat naar de werkelijkheid te vertalen. Architect Peter Ketsman leidt ons een jaar lang rond op één van zijn werven en wijst ons op de belangrijkste technische aandachtspunten in het bouwverhaal.

www.archedea.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in