Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
Logo Sto NV
logo Xella
Bouwwerken

Bodemsondering

Om je ervan te vergewissen dat je geen stabiliteitsproblemen – zoals  gescheurde gevels of verzakte funderingen – krijgt door het gebruik van  een onvoldoende sterke fundering, is een bodemsondering of grondmechanisch onderzoek sterk aan te raden. Net omdat we vaker bouwen op gronden die waterrijk zijn, vandaar namen als 'Broekkant', 'Moerstraat', of  'De Beemd'.

 
Heel wat architecten zullen overigens om een grondonderzoek vragen. Hun verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid schrijft hen immers voor dat ze zich voldoende moeten inlichten over de toestand van het perceel. Zal ze dit niet doen en achteraf blijkt dat hieruit een foutieve constructie werd voorgeschreven, dan kan de verzekering zich terugtrekken. En aangezien de fundering van de woning de basis is, zullen ze zich hier dus zeker willen indekken en om een sondering vragen.

 

Wat is een grondonderzoek?

Een dergelijk grondonderzoek gebeurt tijdens de ontwerpfase van de woning.  Zo’n grondonderzoek wordt uitgevoerd door een sonderingsfirma. Deze firma’s beschikken over speciale machines om de ‘sondering’ uit te voeren. Hiertoe drukt de machine een afgesloten, holle buis in de grond aan een constante snelheid. De kracht die hiervoor nodig is, wordt geregistreerd.

  • Algemeen kan je stellen: hoe moeilijker de buis de grond ingaat, des te beter de ondergrond.  Voor de sondering voor een particuliere woning wordt doorgaans uitgegaan van een drukkracht van 10 ton (10 kN). Voor gebouwen met meer dan twee bouwlagen is een kracht van 20 ton (200 kN) aangewezen.
  • Op basis van de gegevens die uit de meting voortvloeien, kan het  draagvermogen van de ondergrond worden berekend. Uit die informatie kan dan weer worden afgeleid welke fundering nodig is om de beoogde woning te kunnen dragen.
  • De sonderingsfirma bezorgt je een volledig rapport van haar werkzaamheden.  Dit bevat onder meer de grafieken en tabellen met de meetgegevens, een beschrijving van de vermoedelijke grondlagen, een meting van het grondwaterpeil in de sondeergaten en een funderingsadvies en zettingsberekening.
  • Wanneer de architect twijfels heeft bij het funderingsadvies van d  sonderingsfirma, kan hij alsnog een stabiliteitsingenieur aan het werk zetten op basis van de gegevens die de sonderingsfirma leverde.

Wat is een grondboring?

In aanvulling op de grondsondering kan ook een grondboring worden uitgevoerd.  Tijdens zo’n boring worden stalen genomen van de opeenvolgende grondlagen. Aan  de hand van de grondmonsters die zo genomen worden, kunnen zogenaamde
storingslagen – zoals klei of veen – worden opgespoord.

Voordelen grondonderzoek

  • Een grondonderzoek is altijd interessant tijdens de ontwerpfase van een woning. De architect kan met de informatie rekening houden bij de opmaak van het woningconcept.
  • Je kan bijvoorbeeld een dure fundering uitsparen door van een klassieke bouwmethode over te stappen naar een lichtere staalstructuur.
  • Ook vóór de aankoop van een terrein kan een sondering nuttig zijn. Zo weet je duidelijk welke investering nodig zal zijn voor de fundering en kan je afwegen of het terrein die extra kost waard is.

Kostprijs grondonderzoek

De kostprijs is afhankelijk van het aantal proeven,  de drukkracht van de sondering en de toegankelijkheid van het terrein. Globaal genomen mag je stellen dat je voor ongeveer 500 euro een grondonderzoek hebt.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in