Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
X²O logo
bulex
Logo Bosch
Sanitair

Gratis water! - Hoe regenwater correct hergebruiken?

We moeten regenwater verplicht opvangen, maar heel wat bouwheren doen niets met dat verzamelde water. Met een kleine inspanning kan het water nochtans eenvoudig en voldoende zuiver op de nodige plaatsen in de woning worden aangevoerd voor laagwaardige toepassingen.
Amper 3% van het water op aarde is zoet water. En slechts een fractie van dat zoet water is beschikbaar als drinkwater. Het komt er dus op aan zo zuinig mogelijk om te springen met dit kostbare goed. Regenwater is een perfect alternatief voor laagwaardige toepassingen zoals de toiletspoeling, het poetsen, de wasbeurt voor de wagen, het besproeien van gazon en planten en in sommige gevallen zelfs voor de wasmachine. Wie die stelling nauwgezet naleeft, kan tot de helft van zijn drinkwaterverbruik terugdringen. 
Het is overigens al sinds 1999 verplicht om bij nieuwbouw het regenwater op het eigen perceel gescheiden op te vangen. Waarom die buffer dan niet zinvol gebruiken?

Waterverbruik per persoon

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het gemiddelde drinkwaterverbruik van één persoon. Schrap eenvoudigweg de punten die je met regenwater kan invullen en je ziet hoeveel je kan besparen op je drinkwaterverbruik.
 

Bestemming Liter/dag/persoon Percentage
Bad/douche 44 40
Toilet 30 27
Was 17 15
Afwas 8 7
Drinken & koken 3 3
Tuin 4 4
Schoonmaak 4 4
Totaal 110 100

Bron: Waterwegwijzer - VMM

Regenwater correct gebruiken

Het regenwater dat wordt hergebruikt in de woning mag enkel afkomstig zijn van het hellende of platte dak.
Regenwater afkomstig van een groendak of een rieten dak, mag je niet opnieuw gebruiken.

 • Regenwater filteren

Voor het water in de regenwaterput(ten) wordt gestockeerd passeert het best langs een voorfilter om de grootste vervuiling – zoals bladeren, kleine twijgen,… - uit te filteren. Op die manier kan het organische materiaal niet gaan rotten in de bewaarput en blijft de kwaliteit van het water optimaler.

 • Donkere put

Om algengroei en de rotting van organisch materiaal tegen te gaan, is het aangewezen dat de put donker is. Het is ook geen slecht idee om al een deel van het vuil in de goot of het plat dak te weren om verstoppingen van de afvoerleidingen te vermijden. Dit kan met bladvangers, …

 • Regenput met overloop

De regenwaterput moet vervolgens ook een overloop hebben voor wanneer hij vol is. Bij voorkeur gebeurt dit naar een gracht, vijver, of infiltratievoorziening en pas wanneer dit niet mogelijk is naar de riolering. Die overloop moet overigens beveiligd zijn met een terugslagklep. Dit om te vermijden dat bij hevig regenweer water uit de riolering in de regenwaterput kan stromen.

 • Geurhinder vermijden

Ook niet onbelangrijk, laat de put voldoende diep plaatsen zodat hij vorstvrij is. Geurhinder kan je vermijden door de put om de twee jaar te reinigen. Overdrijf hier niet in, een beetje slib op de wanden mag.

Welke put kiezen?

De hemelwaterput kan uit beton of kunststof zijn vervaardigd. En voordeel van beton is dat het de zuurtegraad van het regenwater compenseert en de micro-organismen dragen bij tot de zuivering van het regenwater. Nadeel is het gewicht. Dat speelt bij een put uit kunststof minder. Hier is het dan wel aangewezen om de zuurtegraad van het regenwater te neutraliseren door kalkstenen in de put te leggen.

 • Put met mangat

Kies altijd voor een put met een mangat met kraag. Dit om te vermijden dat insijpelend water ook in de regenwaterput kan dringen. Hou tijdens de plaatsing ook rekening met voldoende bovenbelasting. Dit om te vermijden dat de put bij een hoge grondwaterstand kan opdrijven.

 • Put bovengronds

Een leuk weetje: een regenwaterput moet niet noodzakelijk in de ondergrond worden ingegraven. Hij kan perfect op het dak of op zolder. Op die manier kan je profiteren van de gravitaire werking om het water naar de tappunten te voeren. Zo kan je besparen op de kosten voor een pomp en het ermee samenhangende elektriciteitsverbruik.

Hoe groot moet de regenwaterput zijn?

De inhoud van de regenwaterput is wettelijk bepaald. Deze tabel geeft je een beeld van de putinhoud die je moet hebben voor een bepaalde dakoppervlak.

Horizontale dakoppervlakte (m²) Minimale tankinhoud (l)
50 - 60 3000
61- 80 4000
81 – 100 5000
101 – 120 6000
121 – 140 7000
141 – 160 8000
161 – 180 9000
181 – 200 10000
>200 5000 l per 100 m²

Bron: Waterwegwijzer - VMM

Zuiver water graag

 • Eenmaal het water in de regenwaterput verzameld, moet het nog naar de tappunten worden gevoerd. Hiervoor bestaan verschillende pompen – centrifugaalpompen, zuigerpompen,… Overleg met je sanitairvakman welke oplossing hij adviseert.

 • Waak er wel over dat de aanzuigleiding voor het regenwater niet op de bodem van de put rust. Hier ligt vaak een laagje bezinksel dat je liefst niet oppompt. Vaak wordt een vlotter aan de aanzuigleiding geplaatst, waardoor deze enkele centimeters onder het wateroppervlak zweeft. Zo vermijd je dat vervuiling aan het wateroppervlak wordt meegezogen.

 • Het valt overigens aan te raden het water na het oppompen nog bijkomend te filteren om de kleinste vuildeeltjes te verwijderen. Er zijn verschillende filtersystemen beschikbaar. Het ene gaat al verder in zijn filterende werking dan het andere.

Regenput bijvullen: opletten!

Ondanks ons Belgische weer zal er een dag komen dat de put leeg geraakt. Zeker als je het regenwater bij warm weer ook voor de beregening van de planten gebruikt. Dan moet je de put kunnen bijvullen met leidingwater.

Om besmetting van het zuivere leidingwater te vermijden, zijn er strikte regels voor het bijvullen van de regenwaterput.
Dit maakt dat het bijvullen op enkele manieren kan:
 • de tuinslang in de regenwaterput leggen. Je weet dan echter nooit hoeveel water je precies in de put laat lopen

 • automatisch bijvullen. Ook hier weet je niet hoeveel water je in de put laat lopen

 • bijvullen via een systeem met een reservoir met vlotter. Dit beperkte reservoir loopt vol met drinkwater wanneer de regenwaterput leeg staat. Wanneer het drinkwater is opgebruikt, vult het reservoir zichzelf weer bij. Net als de spoelbak van een toilet. Op die manier blijft het gebruik van drinkwater toch nog beperkt en overzichtelijk

 • Een andere optie is op iedere plaats waar een regenwatertappunt is, ook een tappunt met drinkwater te voorzien.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in