Bouwen en de wet

Goed dat er rekening wordt gehouden met verzuchtingen van bouwkmo’s!

Auteur: Bouwunie

Bouwunie is tevreden dat kleine en middelgrote ondernemingen worden vrijgesteld van de nieuwe maatregel waarbij werknemers geen ziektebriefje meer nodig hebben voor één dag afwezigheid. “Het is goed dat de regering oor heeft gehad naar onze argumenten en ook de bouwkmo’s zijn uitgesloten van de regeling”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

Bouwunie is tevreden dat kleine en middelgrote ondernemingen worden vrijgesteld van de nieuwe maatregel waarbij werknemers geen ziektebriefje meer nodig hebben voor één dag afwezigheid. “Het is goed dat de regering oor heeft gehad naar onze argumenten en ook de bouwkmo’s zijn uitgesloten van de regeling”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. In de bouwsector bestaat een regeling waar kmo’s met minder dan twintig werknemers een tussenkomst vanuit de sector krijgen in geval van ziekte van de werknemer. De werkgever geniet van een gedeeltelijke terugbetaling van het gewaarborgd loon. Het doel van deze maatregel is om de kostprijs voor ziekte binnen de perken te houden voor de ondernemer én om kmo’s niet af te schrikken om mensen aan te werven. Deze solidariteit komt onder druk in geval van misbruik, vandaar het belang van een doktersattest. Met het wegvallen hiervan, zoals eerst werd geopperd, dreigde de sector op te draaien voor een aantal werknemers die de nieuwe regeling beschouwen als drie extra dagen verlof.

Jean-Pierre Waeytens: “ Zo zouden de katerdagen worden ingebed in de wetgeving ten koste van de sector. Bovendien zou deze versoepeling de roep naar buitenlandse onderaannemers enkel maar verhogen, ten nadele van eigen tewerkstelling en de Belgische sociale zekerheid.” Voor een bouwkmo, waar men vaak in kleinere ploegen werkt, heeft een plotse afwezigheidsdag bovendien grote gevolgen. “Daarom heeft wie ziek is een doktersattest nodig. Wie gewoon wegens een baaldag afwezig is, mag geen recht hebben op sectorgeld. We zijn tevreden dat de federale regering deze redenering heeft gevolgd. Het doktersattest blijft bij de kmo’s verplicht bij afwezigheid, ook voor één dag. We kijken uit naar de definitieve lezing van de teksten”, aldus Jean-Pierre Waeytens.

Bron: Bouwunie

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in