Bouwen en de wet

Geen vergunning meer nodig voor kleine bouwwerken

Voor bepaalde kleine bouwwerken is vanaf 1 december geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig. Voor sommige constructies geldt wel nog een meldingsplicht 20 dagen voor de start van de werken, voor een deel kleinere werken is voortaan noch een vergunning, noch een melding nodig.


De wijzigingen zijn het gevolg van de goedkeuring van twee besluiten van de Vlaamse overheid. Het eerste besluit voert de meldingsplicht in. Deze vervangt deze stedenbouwkundige vergunning voor een reeks kleinere werken. Het gaat onder meer om:

  • Het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij
  • Interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken
  • De oprichting van bijgebouwen – aangebouwd aan een woning – met een maximale oppervlakte van 40m²
  • Zorgwonen


Concreet betekent het bouwen van bijgebouwen met een oppervlakte van 40 m² dat je zonder stedenbouwkundige vergunning bijvoorbeeld een veranda of garage tegen de woning mag bouwen. Ga wel niet achteloos te werk en informeer je vooraf grondig. Het feit dat er geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig is voor bepaalde werken, betekent niet dat je geen architect meer moet inschakelen. Voor werken die invloed hebben op de stabiliteit – de eerste drie punten uit de opsomming – is de inzet van een architect wel nog wettelijk verplicht. Ook de verplichtingen omtrent de veiligheidscoördinatie en de EPB-regelgeving veranderen niet.

De Vlaamse overheid adviseert je overigens om je vooraf te informeren bij je gemeentebestuur. Om van de meldingsplicht gebruik te kunnen maken, moet het project aan enkele voorwaarden voldoen.

  • Zo moeten de werken via een vast formulier aan de gemeente gemeld worden
  • Dit 20 dagen voor de start van de werken


Vrijgestelde werken

Een tweede besluit voegt heel wat werken toe aan de lijst met vrijstelling van een vergunnings- en meldingsplicht. Samengevat geldt de vrijstelling voor vrijstaande gebouwen met een maximale oppervlakte van 40m² - denk dan aan een carport, tuinhuisje, serre, … - en voor niet-overdekte constructies – zoals een terras, zwembad of vijver – waarvan de oppervlakte samen maximaal 80m² bedraagt.


Uitzonderingen

Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig wanneer ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermde erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen). Het blijft dus aangeraden je op voorhand goed te informeren.

Ook voor bedrijven is er een belangrijke vereenvoudiging door de invoering van de zogenaamde "enige vergunning". Dat houdt in dat voor de uitbreiding of verbouwing van bestaande bedrijven in industriegebied een melding zal volstaan als er voor de uitbreiding al een milieuvergunning verleend is.


Meer informatie vind je in de brochure beschikbaar in de kiosken van gemeentehuizen en postkantoren.

Bronnen: Het Laatste Nieuws, Ruimtelijke ordening.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in