Aanbevolen partners

Buderus logo
Logo Groupe Atlantic
bulex
X²O logo
Logo Bosch
Sanitair

Gebieden zonder riolering

Je moet zelf instaan voor de afvalwaterzuivering als er voor jouw kavel geen aansluitingsmogelijkheid op de riolering is. De overheid heeft de gebieden waar nog geen riolering ligt, opgedeeld in twee zones: 'collectief te optimaliseren buitengebied' en 'individueel te optimaliseren buitengebied'.

Collectief te optimaliseren buitengebied

Hier ligt op dit moment geen riolering met aansluiting op een afvalwaterzuiveringsinstallatie, maar er zijn wel plannen om in de toekomst een gescheiden riolering aan te leggen. Informeer bij je gemeente naar de uitvoeringsplannen en timing van die werken en hou in de aanleg van jouw rioleringsnet op het private domein al rekening met een aansluiting op het openbare net.
Intussen moet je zelf ook voor een tijdelijke oplossing zorgen. Hier zijn drie mogelijkheden:

  • Afvalwater lozen in een riool of ingebuisde gracht die nog niet is aangesloten op een afvalwaterzuiveringsinstallatie
  • Afvalwater lozen in een open gracht
  • Afvalwater indirect lozen in de bodem via een sterfput.
In alle drie de gevallen gaat dit via een septische put.

 

Individueel te optimaliseren buitengebied

In deze gebieden zal er nooit riolering met aansluiting op een afvalwaterzuiveringsinstallatie komen. Hier moet je zelf het afvalwater zuiveren met behulp van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater, of kortweg IBA.

Kaarten en plattegronden

Via Geo-Vlaanderen kun je kaarten en plattegronden raadplegen om zo te weten te komen in welke zone je woning of bouwperceel ligt.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in