Bouwen en de wet

Er zit muziek in kangoeroewonen

Een jong gezin vindt in kangoeroewonen een mooie oplossing na een helse zoektocht naar betaalbare bouwgrond. Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen. Ook overheden ontdekken stilaan het heil van dit woontype. Drie volksvertegenwoordigers doen vier voorstellen om kangoeroewonen aantrekkelijker te maken.

Kangoeroewonen?
Nu de kinderen het huis uit zijn, is de woning van oma en/of opa stilaan te groot geworden. Enkele aanpassings- en verbouwingswerken zorgen ervoor dat een jonge generatie zijn intrek kan nemen onder hetzelfde dak. Beide gezinnen leven apart, maar staan mekaar bij waar nodig. Dat is het idee. Maar kangoeroewonen heeft nog meer gezichten. Het kan ook perfect in nieuwbouw en moet niet per se met familie. Het gaat zelfs niet altijd om verschillende generaties. Ook personen met een handicap kunnen een woning met een gezin delen. Het principe is zo oud als de straat, maar werd aangepast aan onze tijd. Het lijkt erop dat mensen vandaag een veel groter belang hechten aan hun privacy. In een kangoeroewoning is die gegarandeerd.

Voordelen zijn legio, maar er mag te weinig
Wonen wordt steeds duurder: jonge gezinnen stellen hogere comforteisen terwijl de waarde van de Vlaamse bouwgronden blijft stijgen. Hun budget kan dat lang niet altijd aan. Anderzijds zal in 2030 een derde van alle woningen in Vlaanderen bewoond zijn door een 65-plusser! Dat roept bijna om een reactie. Kangoeroewonen is een win-win-antwoord. Twee generaties wonen samen, en toch ook weer niet. Er is altijd iemand in de buurt als er hulp nodig is. In het maken van afspraken gaan de bewoners zo ver ze zelf willen: vuilniszakken buitenzetten, boodschappen doen, babysitten, de was doen, de tuin onderhouden... Jonge ouders houden ook van kangoeroewonen omdat hun kroost dan opgroeit met grootouders in de buurt. Het intergenerationale pact zorgt voor een kruisbestuiving tussen de “wijsheden” van alle leeftijden. Hoewel steeds meer mensen gewonnen zijn voor het idee, wordt hun enthousiasme vaak even snel getemperd door een kluwen van wetten en decreten. Er kan heel wat, maar op dit moment komt het er dikwijls vooral op aan een creatieve architect, notaris of advocaat te vinden. Verkavelingsvoorschriften en BPA’s steken al te vaak stokken in de wielen.

Hoopgevende toekomstplannen
Eind september 2005 verscheen bij Young Budget Homes het boekje “Kangoeroewonen: een mens- en budgetvriendelijk woonidee” – van de hand van Wolfgang Verraes en Femke Coopmans. Daarin hadden we het niet alleen over de voordelen van de kangoeroewoning, maar ook over de heikele punten. Toeval of niet, een maand later deden drie CD&V-volksvertegenwoordigers vier rake voorstellen. Kangoeroewonen moet fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt, vinden Tom Dehaene, Veerle Heeren en Jef Van den Bergh.
In de Vlaamse regering vragen zij een aanpassing van het decreet op de ruimtelijke ordening waardoor er geen bouwvergunning meer nodig zou zijn om van één woning twee woongelegenheden te maken zonder iets bij te bouwen. De federale regering kreeg twee voorstellen te verwerken: het kadastraal inkomen van de twee nieuwe woongelegenheden mag de eerste tien jaar niet hoger zijn dat dat van de oorspronkelijke woning en wanneer er toch verbouwingen nodig zijn moet dit kunnen aan 6% BTW. Tot slot willen zij de gemeenten beter informeren zodat die kangoeroewonen “flexibeler” kunnen beoordelen. “Er is geen eenvormigheid wat dit betreft en elke gemeente moddert maar wat aan,” zeggen Dehaene, Heeren en Van den Bergh.
CD&V gaat de uitdaging met de vergrijzing aan: “de voorstellen die wij doen zijn volgens ons haalbaar en betaalbaar. Ze zijn evenwel nodig om de nodige stimulansen te geven. Wij staan achter het concept omdat we zo optimaal gebruik maken van de beschikbare woningen en omdat we geloven in de sociale voordelen. (...) De punten waarvoor de federale regering verantwoordelijk is, zullen wellicht niet snel verwezenlijkt worden. Uiteraard blijven wij dit dossier verder opvolgen. Op Vlaams niveau zullen wij ervoor zorgen dat deze woonvorm ook opgenomen wordt in het nieuwe woon-zorg-decreet.”
En belofte maakt schuld. Op 13 februari 2006 riep Veerle Heeren nog eens op tot respect voor kinderen die voor hun ouders willen zorgen. In naam van CD&V stelde zij nog eens de vraag het decreet op de ruimtelijke ordening te wijzigen: “binnen de bestaande oppervlakte- en volumenormen van voorschriften moet ook het splitsen van een woning in een hoofdwoning en een ondergeschikte woning, of het bijbouwen van een ondergeschikte woning die fysisch één geheel vormt met de hoofdwoning mogelijk gemaakt worden.”

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in