Bouwen en de wet
Bouwwerken

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

Alle bouwpartners zetten hun schouders onder meer circulair en groen beton.

De bouwsector lanceert het eerste Vlaamse Betonakkoord. De afgelopen twee jaar heeft de sector naar Nederlands voorbeeld hieraan gewerkt. Deze ambitietekst is een mijlpaal voor alle stakeholders in de betonketen om samen werk te maken van meer groen beton. Aangezien primaire grondstoffen in de sector schaarser worden en de klimaatambities moeten worden opgeschroefd, is dit een cruciale stap om met circulaire principes de CO2-uitstoot te helpen verminderen en het materialengebruik in de sector te reduceren.

Het gaat om een initiatief van de projectpartners binnen het project ‘Circulair Beton’ ondersteund door de Vlaamse overheid. De initiatiefnemers weerspiegelen de bouwketen: Groen Beton Vert, Buildwise, Vereniging van sloop-, ontmantelings- en recyclagebedrijven, Fedbeton en Embuild Vlaanderen. Elke bouwprofessional en stakeholder in de betonketen kan het Betonakkoord sinds kort raadplegen en ondertekenen via de website betonakkoord-vlaanderen.be De initiatiefnemers roepen hun leden en stakeholders op om dit massaal te doen. Meer dan dertig bouwbedrijven en organisaties hebben intussen digitaal het betonakkoord onderschreven. Die vind je hier terug.

Op de 4e actiedag van de Green Deal Circulair Bouwen op dinsdag 6 december in Brugge wordt het Vlaams Betonakkoord aan het grote publieke voorgesteld. Daarbij is de formele ondertekening van het Betonakkoord voorzien door de vele bedrijven en organisaties die mee de ambities willen waarmaken.

Wereldwijd wordt er vooral gebouwd met beton. Daardoor gaat het om een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot. Zo zorgt de productie van cement alleen voor 7% van de globale uitstoot. Maar beton valt voor 100% te recycleren als het bij sloop in een voldoende zuivere vorm vrijkomt. De productie van groen en circulair beton is in opmars, maar een versnelling dringt zich op. Met het Vlaams Betonakkoord wil de sector administratieve en technische hinderpalen wegwerken om die ambitie waar te maken.

Dat sluit aan bij de Europese doelstelling om de globale CO2-uitstoot te verminderen met 50% tegen 2050 en het verminderen van het materialengebruik met 30% tegen 2030. Nu roept de sector met het Betonakkoord alle actoren op om mee te werken aan het behalen van die doelstellingen. Daarbij heeft het Nederlands Betonakkoord als referentie gefungeerd.

Het Vlaams Betonakkoord maakt werk van concrete ambities:

  • Tegen 2030: 50% vermindering van CO2-uitstoot van de productie van beton in Vlaanderen (inclusief ontginning en hergebruik van grondstoffen, transport en bouw/installatie) t.o.v. 1990 emissies
  • 2050: 0 kg CO2 per m³ geproduceerd beton
  • Tegen 2030 dient het ontwerp van gebouwen en kunstwerken te voorzien dat betonnen elementen maximaal hergebruikt kunnen worden of dat de functies in het gebouw maximaal aangepast kunnen worden. Verder zullen geen stoffen meer aanwezig zijn in gebouwen die recyclage verhinderen.

Meer info: Raadpleeg het Vlaams Betonakkoord via www.betonakkoord-vlaanderen.be

Bron: Embuild Vlaanderen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in