Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
zehnder logo
Logo Bosch
Ventileren

Een mechanisch ventilatiesysteem inregelen

Een ventilatiesysteem dient om in de natte ruimten lucht af te voeren en in de droge ruimten lucht toe te voeren. In systemen waar mechanische ventilatie toegepast wordt (systeem B, C en D) moet volgens de EPB-wetgeving aangetoond worden dat de vereiste debieten gehaald kunnen worden. De capaciteit op de verschillende afvoer- en toevoerpunten van een systeem worden gemeten en aangepast zodat de effectieve luchtstroom overeenkomt met de vereiste luchtstroom. Het instellen van de debieten op de juiste waarden noemen we inregelen.

De gemeten waarden mogen in praktijk iets hoger liggen dan de vereiste waarden. Lagere waarden dan de vereiste waarden zijn niet toegestaan. Als een debiet in een bepaalde ruimte niet gehaald wordt, kan dit aanleiding geven tot een EPB-boete.

Als het debiet in elke ruimte niet meer dan 20% hoger ligt dan de vereiste waarde, dan wordt de installatie als “van goede kwaliteit” beschouwd en kan er zelfs een E-peilverlaging ontstaan door een betere m-factor (kwaliteitsfactor van de installatie).

Het is echter niet verboden om een debiet te hebben dat meer dan 20% hoger is dan het vereiste debiet. Er zal een minder goede m-factor zijn en de installatie zal minder E-peilvoordeel opleveren.

Inregeling moet correct gebeuren

Het inregelen van een installatie dient te gebeuren op de volgende manier: alle binnendeuren moeten dicht zijn, alle raamroosters moeten maximaal open staan bij een C-systeem en het toestel moet op maximale capaciteit ingesteld worden voor het uitvoeren van de meting. In deze toestand komen de drukken in de woning overeen met de theoretisch vereiste drukken in de woning. Deze drukken zijn in de normen voor de openingen (roosters en spleten onder deuren) vastgelegd.

In de praktijk zullen bij het bewonen de raamroosters in andere standen gebruikt worden, zal het debiet van het toestel lager zijn dan bij de inregeling en zullen deuren open kunnen staan. Er is bovendien soms ook nog wat wind. Dit maakt dat een ventilatiesysteem (ook een mechanisch systeem) in de praktijk niet steeds de correcte waarden zal afleveren.
 
Dit is echter geen probleem. De debieten moeten aangetoond worden bij de inregeling van het systeem. Een balansventilatiesysteem moet in balans zijn bij de inregeling. In het gebruik van het systeem is elke gebruiker vrij om af te wijken van de eisen in de EPB-wetgeving. De inregeling van de installatie maakt dat het systeem in orde is voor EPB. Als er afwijkingen zijn in de praktijk, dan maakt dit niet dat het systeem defect zal geraken of dat er te weinig geventileerd wordt in de woning. Gezond verstand gebruiken en je ventilatiesysteem dus ook eens in stand 2 of stand 3 gebruiken blijft zinvol.
 
Je mag wel de ingeregelde standen van de ventielen en de roosters niet wijzigen. Je moet steeds kunnen blijven aantonen dat jouw ventilatiesysteem de geëiste debieten kan leveren. Een erg vervuilde filter op de D-systeem of een afvoerventilator die vol met stof zit, kunnen het debiet behoorlijk negatief beïnvloeden. Het systeem regelmatig zuiver maken is dus de boodschap.
 

Meettoestellen

Inregelen wordt gedaan met een meettoestel dat het debiet over elke mechanische afvoeropening en elke mechanische toevoeropening kan meten. De roosters voor natuurlijke afvoer of natuurlijke toevoer moeten niet bij de inregeling gemeten worden. Deze moeten voldoen aan andere eisen.
 
De meettoestellen werken met een trechter die over het ventiel of rooster geplaatst kan worden. Hoe groter de trechter, hoe beter de meting. Sommige duurdere meettoestellen werken met een automatische drukcorrectie waardoor de tegendruk van het meettoestel weggewerkt wordt. Het meetresultaat van deze toestellen is nauwkeuriger.

Inregelen vergt tijd

Bij het inregelen zelf is het belangrijk te onthouden dat het aanpassen van 1 ventiel ook de debieten van de andere ventielen doet wijzigen. Bij het aanpassen van 1 ventiel, pas je immers de druk in het hele systeem aan. Installateurs die alle ventielen 1 keer meten en aanpassen moet je dus niet geloven. Dit maakt dat een installateur die een installatie correct inregelt hiervoor soms veel tijd voor nodig heeft. 2 tot 3 uren zijn geen uitzondering als men het correct wilt doen. 


Auteur: Andy Camps 

Identikit ventilatiespecialist Andy Camps
 

Andy Camps heeft ruim 10 jaar ervaring als lesgever, ontwerper en plaatser van woningventilatiesystemen. Voor Habitos.be geeft hij alle info over de verschillende ventilatiesystemen, de regels en nog veel meer.

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in