Aanbevolen partners

Logo KNX BE
All vac
Elektrotechnieken

De woning: een comfortabele cocon

Onze woning wint almaar meer aan belang als cocon. Zelfs onze vrije tijd brengen we vaker in de woning door en die moet daarom ook comfortabeler worden om op die eisen in te kunnen spelen.
Daarnaast moet de woning een gevoel van geborgenheid geven. Dat gevoel creëren we voor een deel met de inrichting, maar een ander deel ervan wordt bepaald door het veiligheidsgevoel. Comfort en veiligheid kunnen vandaag gemakkelijk hand in hand gaan.


Comfort is een breed begrip wanneer we het op de woning weerspiegelen. Comfort kan een gemakkelijke keuken zijn om in te werken, een zalige zetel om in te zitten,… Maar ook de verwarming op de juiste temperatuur ingesteld of de verlichting in die zinnenstrelende sfeer.
Het automatiseren van de woning werkt het comfortgevoel sterk in de hand. Ook het veiligheidsgevoel kan verhogen door enkele van deze comfortingrepen. Bijvoorbeeld de toegangspoort die bij een druk op de knop opent. Of de videofoon die je toelaat om eerst te zien wie er voor de deur staat voor je beslist om al dan niet te openen.
Het summum van dit automatiseren is domotica. Dit geïntegreerde systeem bedient en beheert alle elektrische toestellen in de woning, met als doel een verhoging van het comfort, de flexibiliteit, de communicatie, de veiligheid en het rationeel energiegebruik.
Nagenoeg alles is mogelijk met domotica zolang er maar een elektrisch of elektronisch component bij komt kijken.

Ook binnen het aspect comfort en veiligheid, kan domotica belangrijke diensten bewijzen. De domotica-installatie kan bij afwezigheid net aanwezigheid simuleren door bepaalde lichten te laten branden op vooraf geprogrammeerde tijdstippen, muziek te laten spelen op bepaalde momenten van de dag of de rolluiken ’s morgen en ’s avonds te openen en te sluiten.
Maar veiligheid kan breder bekeken worden. Ook CO- en branddetectie kunnen geïntegreerd worden in de domotica-installatie. Deze onderneemt de gewenste actie bij een alarmmelding. Dit kan een geluidssignaal in de woning zijn of een verwittiging op de gsm.

Rookmelders
Brandveiligheid is overigens een vaak vergeten thema bij de bouw of renovatie van een woning, of zelfs wanneer je een huurwoning betrekt. Misschien wel omdat het de ‘ver van ons bed-show’ is. Nochtans verplicht de wet ons om rookmelders te plaatsen. In Vlaanderen en Wallonië zijn rookmelders verplicht in alle woningen, in Het Brussels Gewest is dat alleen in verhuurde woningen het geval.
Rookdetectoren zijn apparaten die in staat zijn rook en dus brand te ontdekken. Er bestaan twee verschillende werkingsprincipes: ionische en optische rookmelders.

Deze laatste baseren zich op de lichtinval in de detector. Deze wordt anders wanneer rook in de detector binnendringt.
De ionische rookmelder gaat uit van de geleidbaarheid van ionen. Om de ionenstroom op te wekken, maakt het apparaat gebruik van een kleine, zwakke radioactieve bron.
Rookgassen verminderen de geleidbaarheid van de geïoniseerde lucht.

Elk type heeft zijn voor- en nadelen. Zo reageert de optische rookmelder beter op smeulbranden, terwijl de ionische gevoeliger is voor branden met een echte vlam. Aangezien de meeste branden ’s nachts ontstaan uit smeulende stoffen, geniet de optische rookdetector de voorkeur.
Waar plaatsen je de rookmelder nu het best? Bij woningen met één verdieping is de beste plaats voor de rookmelder de gang waar de meeste kamers op uitkomen. Wanneer er meerdere verdiepingen zijn, doe je er best aan één melder per verdieping te plaatsen.
Test de rookmelder ook af en toe door op de testknop te duwen. Zo raak je gewend aan het alarmsignaal en herken je het meteen, als het ooit afgaat.

Wie nog wat verder wil gaan in de brandbeveiliging van zijn woning, kan sinds 1 januari aanspraak maken op belastingvermindering. Meer bepaald voor het plaatsen van een poeder- of waterblusser, het plaatsen van een automatisch blustoestel in een verwarmingslokaal op stookolie of het plaatsen van brandwerende deuren komen in aanmerking voor deze belastingvermindering. Concreet geniet je een aftrek van 50 % van de investering, dit met een maximum van 130 euro (niet-geïndexeeerd).

De woningbeveiliging
Een heel ander aspect van beveiliging is de inbraakprotectie van de woning. Wanneer je een dergelijke bescherming overweegt, moet je niet onmiddellijk aan een alarminstallatie denken. Er is meer: je kan de woning beschermen van de straat tot de kluis. We geven een overzicht van de mogelijkheden, zonder echter rekening te houden met de kostprijs.
In eerste afschrikmiddel voor ongewenste gasten is een hekwerk rond de woning. Zorg er hierbij voor dat de mazen voldoende klein zijn, zodat het moeilijk is om over het hek te klimmen.

Hand in hand met het hekwerk gaat de poortcontrole. Dit kan met videofoon of camera. De eerste geeft slechts een beeld op de persoon die aanbelde, terwijl de camera een bredere kijk biedt.
Het gebied tussen de woning en het hekwerk kan je beveiligen door een gesloten ring van actieve infraroodstralen. Wanneer deze straal doorbroken wordt, krijg je een melding.

Een andere optie is camerabewaking op de vier hoeken van de woning. Via een monitor kan je alle bewegingen gade slaan.
Zeker zo afdoend en goedkoper dan de twee voorgaande opties is de beveiliging van het buitenschrijnwerk. Dit kan door traliewerk of rolluiken te plaatsen, of minder drastisch door bijkomende of betere sloten te plaatsen. Voor de ramen zijn er opzetsloten. De deuren kunnen voorzien worden van sloten met een driepuntssluiting. Ook veiligheidsbeslag in combinatie met een stalen cilinder maakt het moeilijker om binnen te dringen.

Alarm
Deze elektronische vorm van beveiliging biedt tal van mogelijkheden. Je kan het hele huis beveiligen of alleen de voornaamste punten. De keuze van deze punten is afhankelijk van het feit of je materieel of moreel wil beveiligen. Bespreek dit met een vakman. Kies voor een INCERT-installateur wanneer je een alarminstallatie laat plaatsen. Heel wat verzekeringsmaatschappijen aanvaarden alleen een alarminstallatie van deze installateurs.

Ook de inbraakbeveiliging kan in de domotica-installatie opgenomen worden, maar voor alarmen die gebruik maken van de detectoren op EIB bestaat nog geen – door heel wat verzekeringsmaatschappijen vereist - INCERT-label, wel een Europese norm ‘vds1’. Voor mensen die toch een INCERT-gekeurd alarm willen, bestaat de mogelijkheid om de status van het alarm in te lezen in het domoticasysteem. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld bij het wapenen van het alarm alle lichten uitgaan en bij het ontwapenen een sfeer opgeroepen worden en de verwarming een graadje hoger gezet worden.
Een aanrader tot slot is een kluis. Deze moet echter stevig verankerd worden aan de vloer en de wand met een chemische verankering. Zoniet kunnen inbrekers er nog mee aan de haal gaan.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in