Bouwen en de wet

'De watertoets werkt niet'

De huidige watertoets werkt niet zoals het hoort. Dat stellen de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) na een grondige evaluatie van de knelpunten.


De watertoets gaat na of een initiatief schadelijke effecten veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het oppervlaktewater, het grondwater of de waterafhankelijke natuur. Het resultaat van de toets wordt als een paragraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan.

Volgens beide organisaties tonen recente overstromingen van nieuwbouwwoningen aan dat de watertoets niet voldoet. De Vlaamse overheid moet efficiëntere procedures uitwerken en weigeringen van bouwvergunningen beter motiveren. Bij een bouwverbod moet bovendien een eerlijke schaderegeling voorzien worden.

Daarnaast eisen de SERV en de Minaraad dat een stedenbouwkundige al meteen wordt gewaarschuwd voor mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Zo kan de aanvrager vooraf inspelen op de situatie en aangeven hoe hij er bij het ontwerp van het bouwplan rekening mee heeft gehouden.


Bron: Het laatste Nieuws


Lees ook: De watertoets: natte voeten vermijden

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in