Nadenken over bouwen

De Verzoeningscommissie Bouw

Volgens de uitdrukking worden we als Belg geboren met een baksteen in onze maag. Maar wat als die baksteen op de maag blijft liggen? Een lange en dure procedure omwille van technische bouwgeschillen sleepte voor de rechtbank vroeger jarenlang aan. De Verzoeningscommissie Bouw biedt een snelle uitweg om bouwgeschillen te beslechten.

Wat doet de Verzoeningscommissie Bouw?

De commissie werd opgericht door de Confederatie Bouw, Bouwunie, Test-Aankoop en de Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van België. Het heeft als doel technische bouwgeschillen - waarbij een particuliere bouwheer betrokken is - op een snelle en goedkope manier te regelen met een minimum aan formaliteiten en rekening houdend met de standpunten van de betrokkenen. Deze oplossing is makkelijker voor de partijen én verlicht het werk van de rechtbanken.
Alle partijen moeten akkoord zijn om het geschil aan de Commissie voor te leggen. Dit akkoord kan na het ontstaan van een geschil worden gesloten door het ondertekenen van een typebevoegdheidsclausule door de betrokkenen, of door het opnemen van het typebeding in het aannemings- en/of architectencontract zelf.

De commissie garandeert:

  • een snelle afhandeling (maximum 6 maanden)
  • een objectieve beoordeling
  • een deskundige behandeling dankzij de inschakeling van deskundigen-bemiddelaars met minstens 10 jaar ervaring.

De deskundige zal de standpunten van de partijen met elkaar trachten te verzoenen. Mocht dit niet lukken, dan blijft zijn tussenkomst toch nuttig. De expert stelt dan immers een technisch bindend verslag op dat de partijen principieel niet in twijfel kunnen trekken voor de rechter. Dit levert dus een aanzienlijke tijdwinst op bij een eventuele gerechtelijke procedure.

 

De Verzoeningsprocedure

Nadat werd nagegaan of de partijen de bevoegdheid van de Commissie erkennen, organiseert deze een inleidende zitting. Vervolgens stelt ze een deskundige aan die het meest onderlegd is in het technisch probleem dat zich voordoet. Deze bemiddelaar organiseert een plaatsbezoek en poogt de partijen ter plekke te verzoenen Slaagt hij daar niet in, dan stelt hij – na eventuele bijkomende onderzoeken – een technisch verslag op. Dat is bindend voor een eventuele latere gerechtelijke procedure.

In al deze activiteiten nemen de Commissie en de deskundige enkele basisregels in acht die de rechten van de betrokkenen en het naleven van de vastgelegde termijnen waarborgen. Ze garanderen ook dat de expertise volstrekt onpartijdig en op tegensprekelijke wijze verloopt.

 

De Verzoeningskost

Het inleiden van een dossier bij de Commissie kost 200 euro per partij. Dit bedrag dekt de kosten van het eerste plaatsbezoek en het opstellen van het proces-verbaal van verzoening of het technisch bindend verslag.

De partijen blijven verder meester over eventuele kosten, aangezien de deskundige voor bijkomende onderzoeksdaden eerst een bestek moet laten goedkeuren.

 

Praktijkartikels

Verzoeningcommissie – Bouw

Espace Jacqmotte

Hoogstraat 139 - 1000 Brussel

www.bouwverzoening.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in