Bouwen en de wet

De rooilijn

De grens tussen het openbaar domein en de private eigendommen. Deze lijn wordt door de overheid bepaald met als doel de openbare weg op een bepaalde breedte te brengen.

Aanpasbaar?

Al heeft de overheid de rooilijnen al vastgelegd in een rooilijnplan en in Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s), toch blijft de lijn onderhevig aan aanpassingen van zowel de overheid als het gemeentebestuur.

Onteigening of rooilijn doorheen perceel

  • Een rooilijn kan verplaatst worden tot op of doorheen percelen van eigenaars. In dat geval worden de getroffen partijen via aangetekende brief op de hoogte gebracht dat het rooilijnplan op de gemeente ingekeken kan worden. Uiteindelijk kan de rooilijn gerealiseerd worden via onteigening.
  • Indien de rooilijn vastgelegd is in een BPA of Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) kan er niet gebouwd of verbouwd worden.
  • Indien de rooilijn een woning of eigendom treft maar niet is vastgelegd in een BPA of RUP, wordt advies gevraagd aan de bevoegde wegbeheerder. Dit advies is bindend.
  • Indien de uitvoering van de rooilijn niet binnen 5 jaar na afgifte van de bouwvergunning tot stand zal worden gebracht kan er gebouwd worden. Indien deze bouw uiteindelijk toch onteigend wordt houdt men geen rekening met de waardevermeerdering van de vergunde werken

Wat als enkel de voorgevel op de rooilijn ligt?

Je kunt een stedenbouwkundige vergunning aanvragen, indien je afstand neemt van meerwaarde. Hierdoor kan je bijvoorbeeld je gevel vernieuwen maar daarbij doe je afstand van de meerwaarde die de woning hierdoor krijgt bij latere onteigening, mocht die zich voordoen. Uiteraard enkel op het deel dat door de rooilijn is getroffen.

Meer info: Alle weetjes over de rooilijn

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in