Aanbevolen partners

Logo KNX BE
All vac
Elektrotechnieken

De IP-waarde of IP-code

De IP-waarde of IP-code geeft de mate van bescherming aan, die elektrisch materieel biedt tegen het binnendringen van vocht en vaste voorwerpen. IP staat voor het Engelse Ingress Protection.  

IP-beschermingsgraad

De IP-code bestaat (normaal gezien) uit twee cijfers. Het eerste cijfer duidt de beschermingsgraad tegen het aanraken en indringen van voorwerpen en stof aan. Het tweede cijfer duidt de beschermingsgraad tegen water aan. Een eventueel derde cijfer geeft de mechanische bestendigheid weer, maar dat cijfer is in België nog niet van toepassing.  

Beschermingsgraad tegen aanraking en binnendringende voorwerpen
IP Betekenis Biedt bescherming tegen
0x Geen bescherming 
 • /
1x Grote voorwerpen 
 • Toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand
 • Indringen van vaste voorwerpen > 50mm
2x  Middelgrote voorwerpen
 • Aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten.
 • Indringen van vaste voorwerpen > 12mm
3x Kleine voorwerpen 
 • Aanraking met een werktuig
 • Aanraakveilig enkel voor meetapparaten
 • Indringen van vaste voorwerpen > 2,5mm
4x Spitse voorwerpen
 • Aanraking met een werktuig
 • Aanraking met een draad
 • Indringen van vaste voorwerpen > 1mm
5x Stofbescherming
 • Aanrakingsveilig doordat de behuizing volledig dicht is
 • Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen
6x Stofvrij
 • Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is
 • Alle stof
Beschermingsgraad tegen vocht
IEC Klasse Betekenis
IP-x0 Geen
 • Geen bescherming
IP-x1 Drupdicht Type I
 • Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels
IP-x2 Drupdicht Type II
 • Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15°
IP-x3 Spatdicht
 • Geen schade indien besproeid (10l/min) onder een hoek -60° tot 60°
IP-x4 Plensdicht
 • Geen schade indien besproeid (10l/min) onder eender welke hoek
IP-x5 Sproeidicht
 • Geen schade indien bespoten (12,5l/min) onder eender welke hoek
IP-x6 Waterbestendig
 • Geen water indringing indien bespoten (100l/min) onder eender welke hoek
IP-x7 Dompeldicht
 • Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op 1m)
IP-x8 Waterdicht
 • Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden
IP-x9  Vochtdicht
 • Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk 

Voorbeelden van de IP-waarde of IP-code

 • IP21: Druipwaterdicht
 • IP23: Regenwaterdicht
 • IP44: Spatwaterdicht
 • IP55: Spuitwaterdicht
 • IP67: Waterdicht
 • IP68: Drukwaterdicht

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in