Bouwen en de wet

De gemene muur: Wie werkt hem af?

Ons land telt steeds meer inwoners. We moeten dus allemaal een beetje dichter bij elkaar gaan bouwen en wonen. Vaak zelfs tegen elkaar en dan valt een gemene muur niet te vermijden, maar wie zorgt voor de thermische afwerking van de gemene muur?


Op de vragenrubriek van Habitos.be komen heel wat vragen binnen over de gemene muur. Niet onlogisch, want in het verleden zorgde de gemene muur al voor heel wat twisten tussen buren, om ruzie te vermijden enkele basisregels.


Bouwen muur te paard

‘Wie eerst komt, eerst maalt’: luidt een bekend spreekwoord. Bij de gemene muur klinkt het dan weer ‘wie eerst komt, betaalt’. Diegene die als eerste een halfopen woning of een rijwoning bouwt, moet volgens zijn bouwvergunning nog een dubbele wand optrekken op de perceelsgrens. Eén deel daarvan staat aan zijn eigen kant, de andere op de kant van de toekomstige buur. Dit heeft te maken met het systeem van bouwen te paard. De pech daarbij voor de eerstkomende is dat hij beide kanten moet betalen.


Niet bouwen zonder toestemming

Opgelet: de eerst komende mag niet bouwen zonder de toestemming van de eigenaar van het aangrenzend perceel. Dit komt door het burgerlijk wetboek. Ook al staat in de bouwvergunning (administratief wetboek) dat je voor een muur moet zorgen. De nieuwe buur mag dan misschien nog onbekend zijn. Er is altijd iemand van wie de grond eigendom is.


Afwerking gemene muur

Dat de eerstkomende zijn kant voldoende gaat afwerken met de nodige isolatie is logisch, maar ook voor de andere kant – de blinde muur - moet hij goed zorg dragen. In principe bepaalt hij de afwerking zelf en mag hij de muur dus vrij laten, maar dat is volledig af te raden. Met het Belgische weer zou een onafgewerkte muur alleen maar schade met zich meebrengen en dat is ook nefast voor de eigen woning.


Tijdelijke isolatie

Daarom werkt de eerstkomende de gemene muur af met tijdelijke isolatie. Een volledige afwerking is natuurlijk de beste oplossing, maar ook de duurste. Het aanbrengen van isolatieplaten en deze eenvoudigweg vast te klemmen met de rozetten op de spouwankers is voldoende duurzaam om enkele jaren thermische isolatie te hebben en vochtinsijpeling te vermijden. Een andere goede optie is een plaatbekleding en afwerking in kunstleien. Let wel dat je altijd in orde blijft met de wetgeving.

Wie na de eerstbouwende komt, mag natuurlijk daarna altijd zelf de afwerking aanpassen. Voor deze kosten moet hij zelf opdraaien. Het verwijderen van de tijdelijke afwerking moet dan weer gebeuren door de eerstbouwende.


Niets in de gemene muur

Let op: bij de afwerking mag geen één van de twee eigenaars uitlaten of dergelijke in de gemene muur plaatsen. Kanalen voor centrale verwarmingen of een raam zijn niet (zomaar) toegestaan. Er zijn uitzonderingen mogelijk, maar dan moeten beide buren daar een compromis over hebben en mag er niks geplaatst worden dat indruist tegen de wetgeving. Het compromis zet je het best op papier als bewijs voor een eventueel latere twist.


Samen bouwen

In de vorige situatie gingen we ervan uit dat er iemand eerst bouwde en dat de buur pas later komt. Het kan natuurlijk ook zijn dat twee buren samen gaan bouwen. Dan worden de kosten van de gemene muur gedeeld. Iedereen bepaalt en betaalt zijn eigen afwerking van zijn wandkant.


Lees ook: Dossier: De gemene muur

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in