Bouwen en de wet

De bouwsector heeft met haar ConstruBus meer dan 400 slachtoffers van de overstromingen geholpen

In de afgelopen maand hebben meer dan 400 slachtoffers van de overstromingen een eerste grondige oriëntatie van ten minste een half uur met een multidisciplinair team van deskundigen gekregen met betrekking tot de schade die aan hun woning is aangericht. Op initiatief van de Confederatie Bouw en de Union Wallonne des Architectes is het team met de ConstruBus naar de meest getroffen plaatsen gereden om de slachtoffers van de overstromingen in de vallei van de Vesder tussen Eupen en Luik en in de provincies Namen en Luxemburg te helpen.

De gevolgen van de recente overstromingen voor gebouwen en infrastructuur zijn enorm, en vele gezinnen zijn dakloos geworden of hebben een zwaar beschadigde woning. De getroffenen worden geconfronteerd met een groot aantal formaliteiten, zij hebben veel vragen en weten vaak niet aan wie zij deze moeten stellen. Daarom hebben de Confederatie Bouw en de Union Wallonne des Architectes begin augustus beslist zich actief in te zetten. Hun doel: praktische antwoorden geven en een eerste oriëntatie bieden aan de mensen van wie het huis of het appartement door het wassende water werd beschadigd. Ze hebben samengewerkt met (lokale) partners: met het sectoraal fonds voor de bouw, Constructiv, dat de ConstruBus ter beschikking heeft gesteld (een kantoorbus), juristen van de justitiehuizen en van sommige Balies (Luik-Hoei en Eupen), de gemeenten, de OCMW’s, enzovoort.

De actie ging van start op 10 augustus in Verviers. De bus stond daar twee dagen, vertrok daarna naar Luik, doorkruiste ook verschillende gemeenten van de provincie Namen en keerde dan terug naar de Vesdervallei die het zwaar te verduren kreeg door het noodweer. Een zeer pragmatische en grondige eerste oriëntatie van ten minste een half uur per slachtoffer werd aan meer dan 400 overstromingsslachtoffers aangeboden.

De vragen die aan het team van deskundigen werden gesteld, hadden betrekking op een breed scala van onderwerpen: verzekeringen, technische problemen, rampenfonds en financiële steun. Wat de technische kant betreft, gingen de vragen vooral over schimmelvorming en -bestrijding, het drogen van woningen en de stabiliteit van huizen. Indien nodig werden de bezoekers van de ConstruBus doorverwezen naar deskundigen of organisaties waarmee we samenwerkten: maatschappelijk werkers, advocaten, notarissen, verzekeringsmakelaars, enzovoort.

"De afgelopen weken hebben wij veel leed en ontreddering gezien. Wij weten dat in vele gevallen heel wat wederopbouw nodig zal zijn. Wij konden niet alle problemen oplossen, maar wij hopen dat wij, met dit initiatief, erin geslaagd zijn de betrokkenen te helpen met oriëntatie en een aanbod van mogelijke heel praktische en concrete oplossingen", zegt Paul-Philippe Hick, directeur van de Confederatie Bouw van Luik en Verviers-Ostbelgien.

Sommige bezoekers vonden daadwerkelijk troost in de ConstruBus. "Toen ik aankwam, was ik heel ongerust. Maar ik vertrek nu een beetje meer gerustgesteld omdat ik al een beetje een beter beeld heb van wat er nog allemaal zal volgen", vertrouwde een overstromingsslachtoffer ons toe bij het verlaten van de ConstruBus in Eupen.

Gaëtan Doquire, directeur van de Union Wallonne des Architectes, beklemtoont in zijn eerste reactie de vruchtbare samenwerking met de diverse partners: "Alleen door deze spontane en efficiënte samenwerking met onze partners konden wij snel deze actie op het getouw zetten en die uitrollen precies waar ze nodig was." Hargimont was vandaag, tot nader order, de laatste fase van deze directe hulpactie. Er wordt nu nagedacht over het eventueel uitbreiden van de regeling.

De ConstruBus stopte in de volgende steden en gemeenten:

  • Verviers (3 dagen);
  • Luik (2 dagen);
  • Chaudfontaine;
  • Trooz;
  • Limbourg;
  • Eupen;
  • Nassogne;
  • Hargimont;
  • Rochefort;
  • Jemelle.

Bron: Vlaamse Confederatie Bouw

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in