Aanbevolen partners

Renson - Ventilatie, zonwering
zehnder logo
Logo Bosch
Ventileren

De basisprincipes

De plaatsing van een ventilatiesysteem in nieuwbouwwoningen is verplicht. In deze bijdrage zet onze ventilatiespecialist de voornaamste principes van een goede ventilatie uit elkaar.

Twee jaar al is de plaatsing van een ventilatiesysteem in nieuwbouwwoningen verplicht. In deze bijdrage zet ik de voornaamste principes van een goede ventilatie uit elkaar.

Luchtdicht bouwen
Veel (vak-)mensen beginnen het nut van ventileren in te zien, maar spelen nog te nonchalant om met het luchtdicht bouwen. Ventileren en luchtdicht bouwen gaan echter altijd hand in hand. Zeker wanneer je systeem D (zowel mechanische toevoer als afvoer) wil toepassen, dient hier de veel aandacht aan besteed te worden.

Luchtdicht bouwen is niet het gevolg van ventileren, maar omgekeerd. Door alsmaar beter te isoleren, is het ook belangrijk om luchtdicht te bouwen. Hierdoor zal het effect van de isolatie groter zijn omdat energieverliezen tot een minimum worden beperkt.
Isoleren is niets meer dan het creëren van een zone met stilstaande lucht. Wanneer in deze zone luchtverplaatsingen ontstaan dan zal dat gepaard gaan met energieverliezen. Ook luchtverplaatsingen van binnen naar buiten of andersom worden door het luchtdicht bouwen tegengehouden.
Hoe je in de praktijk goed luchtdicht bouwt, staat eveneens uitvoerig beschreven in het artikel ‘Luchtdicht bouwen in de praktijk'.

Als we nu in een woning trekken die goed geïsoleerd is en goed luchtdicht is afgewerkt, dan zullen er binnen de kortste tijd problemen ontstaan. We krijgen onvoldoende verse lucht om te ademen en bezoedelde lucht door menselijke activiteiten zal niet afgevoerd worden. Daarom zal een ventilatiesysteem toegepast moeten worden.

Keuze van het ventilatiesysteem
Wanneer we zover zijn is het belangrijk om te weten welk systeem we gaan toepassen. De keuze is van heel wat factoren afhankelijk: de voorkeur van de architect of EPB-verslaggever, het budget, de leefgewoontes van de bewoners, de haalbaarheid in het concept van de woning, etc.
Laat je dus goed informeren door geschoolde vaklui. Vanuit Energiedesk wil ik u hier al een hele lijst met tips en weetjes meegeven:

 • Een vrouw is gevoeliger voor tocht en lagere temperaturen dan een man. 
 • Voor dressings, bergruimtes, garages of stookplaatsen worden volgens de energieprestatieregelgeving geen ventilatie-eisen opgelegd, maar de norm NBN D50-001 bevat wel aanbevelingen. 
 • Verse toevoerlucht van slaapkamers mag door middel van recirculatie herbruikt worden in andere droge ruimtes. 
 • Door het toepassen van een ventilatiesysteem (vooral met systeem D) zal je energie sparen. Dit komt omdat het systeem gecontroleerd is. Bij systeem A, B of C blijf je echter afhankelijk van de buitenatmosfeer. Het openzetten van ramen en/of deuren is in ieder geval ongecontroleerd waardoor meer energie verloren gaat. 
 • De dampkap mag in principe aangesloten worden op het ventilatiesysteem maar veroorzaakt extra vervuiling van de kanalen en ventilatoren.
 • Vooral afvoerventielen en –kanalen vervuilen. Let er op dat je deze kan reinigen. Het gebruik van flexibele kanalen zal dit niet vergemakkelijken.
 • Het debiet per ventiel dient beperkt te worden tot 75 m³/h. 
 • Bij systeem A of C is het niet aan te raden toevoerroosters te voorzien in 2 verschillende gevelvlakken voor een ruimte. 
 • Let op met PVC-onderdelen. PVC geeft geur af en kan dus hinderlijk zijn. 
 •  Buizen en kanalen dienen goed bevestigd te worden om trillingen en geluidshinder te voorkomen. 
 • De luchtsnelheid van de toevoerlucht naar de slaapkamers dient beperkt te worden tot max. 2 m/s. Hogere snelheden zullen een storend suisgeluid veroorzaken. 
 • Ventielen dienen voldoende ver van obstakels (kasten, wanden, …) geplaatste te worden voor een goede werking. 
 • Kanalen tussen de ventilator en de buitenomgeving in een verwarmde ruimte dienen uitgevoerd te worden in geïsoleerde kanalen.


Energiedesk 
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in