Bouwen en de wet

Bouwvergunningen worden eenduidiger

(Ver)bouwen kan straks zonder een langdurige vergunningsprocedure te doorlopen.
De nieuwe stedenbouwkundige codex, waarin duidelijk staat wat mag en wat niet en wanneer wat verjaart, moet in september van kracht zijn. Onlangs is het decreet daarover goedgekeurd in de parlementscommissie, medio maart volgt de plenaire stemming.


De grote nieuwigheid is de meldplicht. Tot nu toe was een bouwproject ofwel vergunningsplichtig, ofwel vrijgesteld van vergunning. Van Mechelen voert nu een derde categorie in, van werkzaamheden die alleen aan de gemeente gemeld moeten worden. De gemeente krijgt dan twintig dagen om er zich tegen te verzetten. Het gaat om kleinere constructies tot dertig m2, zoals een duiventil, dierenhok, veranda of carport. Zelfs een villa in een verkaveling die de verkavelingsvoorwaarden volgt, kan straks na een eenvoudige melding.

Een andere nieuwigheid is het 'as built-attest' dat na de bouw afgeleverd wordt, en waarin met rode stift minimale wijzigingen aangebracht worden tijdens de bouw: een deur die een meter naar links verschuift, een raam dat wat hoger geworden is. 'Nu leveren die minimale verschillen bij een verkoop soms problemen op qua rechtszekerheid', zegt de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening. Daar maken we een einde aan. Zijn eventuele wijzigingen binnen de normen, dan is er geen probleem. Zo niet is een regularisatie of een aanpassing nodig. Het enige waar we nog niet uit zijn, is wie dat attest zal afleveren: de architect of iemand anders.'

Ook een huis verbouwen om de ouders in huis te nemen wordt eenvoudiger. 'Dat kan met een eenvoudige melding, zolang je binnen de bestaande volumes blijft'

Al wat gebouwd is voor 1962, wordt beschouwd als vergund. Maar er is nogal wat rechtsonzekerheid over al wat tussen 1962 en de gewestplannen gebouwd is. 'Alles uit die tussenperiode waarvoor niet binnen vijf jaar na de werkzaamheden een proces-verbaal is opgesteld, of waartegen een niet-anonieme klacht werd ingediend, wordt als vergund beschouwd', zegt Van Mechelen. Hij wil tegen 1 mei alle regels bundelen zodat 'iedereen tijd heeft om zich voor te bereiden.' (bm)

Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in