Bouwen en de wet

Bouwverbod moet laatste stap zijn bij overstromingsgevaar

In overstromingsgevoelige gebieden mag je alleen nog bouwen als je niet raakt aan het vermogen van de omgeving om water op te vangen. Dat staat in de resolutie die de meerderheid in de commissies Leefmilieu en Openbare Werken heeft opgesteld. Er wordt vandaag in het Vlaams Parlement over gestemd. De resolutie is een gevolg van de grote overstromingen van half november 2010.


De parlementsleden grijpen naar het instrument van de ‘erfdienstbaarheid van openbaar nut'. Voor een gebied wordt omschreven wat het ‘waterbergend' vermogen is en dat moet intact blijven.


Gevolgen

Wat kunnen de concrete gevolgen zijn? Ophogen is uit den boze want dat verschuift het probleem alleen maar stroomafwaarts. Bouwen kan nog, als het op palen is of als de benedenverdieping onder water mag komen te staan. Is dat niet mogelijk, dan kan een negatieve watertoets aanleiding geven tot een bouwverbod.

De parlementsleden nemen de term bouwverbod niet graag in de mond. ‘Het moet de laatste stap, de uitzondering blijven', verwoordt Wilfried Vandaele (N-VA) de terughoudendheid.

Er is een goeie reden voor de schroom. In Vlaanderen liggen er 23.700 onbebouwde percelen, 11.000 hectare, met een harde bestemming (wonen, bedrijven) in overstromingsgevoelig gebied. Daar verbieden te bouwen zou een miljardenclaim aan planschade opleveren. Om dat te voorkomen, is een grote ‘planologische ruiloperatie' nodig. Een perceel met een harde bestemming in een risicogebied voor overstromingen zou geruild kunnen worden met een perceel met een zachte bestemming in een beter gelegen gebied.

Een ander instrument in de strijd zijn de stedenbouwkundige voorschriften. Die moeten stipuleren dat hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse opgevangen, vastgehouden en hergebruikt wordt. Die regels moeten goed gehandhaafd worden want bij de huidige nieuwbouwwoningen worden in een kleine helft van de gevallen de bouwregels al niet nageleefd.


Informatieplicht

Ter wille van de kandidaat-kopers komt er een informatieplicht over overstromingsvaar voor vastgoedmakelaars en moet er ook een paragraaf in de verkoopakte opgenomen worden. ‘Om te beletten dat mensen een kat in een zak kopen', zegt Bart Martens (SP.A). De watertoets wordt niet bindend, gelet op de vaststelling dat hij soms ondermaats is. Hij moet beter en eenvoudiger.

Met wat aanpassingen zouden Open VLD en Vlaams Belang zich achter de resolutie kunnen scharen. Groen! kan zich er niet in vinden en dient een eigen resolutie in, met onder meer een bindende watertoets .De resolutie biedt huiswerk voor de ministers van ruimtelijke ordening, Muyters (N-VA), van Leefmilieu, Schauvliege, (CD&V) en van Openbare Werken, Crevits (CD&V).

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in