Bouwen en de wet
Bouwwerken

Bouwsector vraagt mogelijkheid om te werken in de bouw tijdens eindejaarsperiode

Door de coronacrisis hebben vele bouwbedrijven vertraging opgelopen. Dat is lastig en frustrerend, zowel voor de klanten die hun project later zien starten of opgeleverd worden, als voor de aannemers wiens planning in het honderd loopt. Vanaf volgende week ligt de bouw verplicht voor twee weken stil. Aannemers met arbeiders mogen in die periode niet werken. Er is voor hen dan ook geen mogelijkheid om in de komende twee weken werk in te halen. Bouwunie pleit voor meer afwijkingsmogelijkheden op het verbod om te werken tijdens de eindejaarsperiode.

Uit een recente bevraging van Bouwunie blijkt dat 61 procent van de bouwbedrijven hun projecten vertraging zien oplopen door de coronacrisis. Bij meer dan de helft van hen is dit meer dan vier weken. “Toch mag er de volgende twee weken niet gewerkt worden, tenzij onder zeer uitzonderlijke omstandigheden”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. De verplichte sluiting is nodig om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uren te respecteren. In de bouw werkt men effectief 40 uren per week, maar worden er 12 rustdagen toegekend en collectief vastgelegd. Op die manier voldoet men in de bouwsector aan de wettelijk vastgelegde 38-urenweek. Men mag enkel op deze 12 rustdagen werken in uitzonderlijke omstandigheden zoals een dringende interventie bijvoorbeeld het uitvallen van een verwarmingsinstallatie, of om schade te vermijden.

De voorbije zomer hebben een aantal bouwbedrijven een deel de vakantie van hun werknemers, binnen de toegelaten wettelijke mogelijkheden, verschoven of tijdelijk uitgesteld om de vertraging na de eerste coronagolf in te halen. Niettegenstaande er in de bouw sprake is van een collectief verlof, mag elk bouwbedrijf individueel afwijken van de zogenaamde bouwvakantie. Het gevolg van de verschoven of uitgestelde vakantie in de zomermaanden is dat de voorbije dagen al een deel van de bouwvakarbeiders thuis waren, want de 20 dagen wettelijk vakantie kunnen niet overgedragen worden naar volgend jaar. Daarbij komt dat er niet kan gewerkt worden tijdens de komende twee weken in de kerst- en nieuwjaarsperiode. Het is in deze periode dat het grootste aantal zogenaamde rustdagen wordt vastgelegd. Bouwunie wil graag meer soepelheid om te kunnen werken tijdens deze dagen.

“Die vastgelegde twee weken kaderen in een verouderde tijdsgeest. De winters zijn intussen niet meer zo streng en de huidige samenleving vraagt meer flexibiliteit. Door het collectief vastleggen van deze rustdagen, zal vanaf volgende week de bouw verplicht stilliggen. Onze vraag gaat niet zo ver om deze rustdagen vrij te laten opnemen door de bouwvakarbeiders, maar het is tijd om de zware beperkingen vanuit een ver vervlogen tijdperk te herbekijken en meer uitzonderingen of toleranties toe te staan voor die bouwbedrijven die wel willen werken. We willen daarbij absoluut niet raken aan het wettelijk verlof en evenmin aan de rustdagen van onze bouwvakarbeiders. Iedereen moet krijgen waar hij recht op heeft. Maar Bouwunie vraagt dat ook de bouwsector zich aanpast aan de huidige tijdsgeest en voor een meer klantvriendelijke flexibiliteit zorgt. Dat komt ten goede van de klanten, de bouwvakarbeiders en de werkgevers.”

Bron: Bouwunie

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in