Bouwen en de wet

Bouwgrond alleen voor mensen uit eigen streek

Vanaf september mogen sommige bouwkavels in 67 Vlaamse gemeenten alleen worden verkocht aan kopers met een nauwe band met de streek. De Franstaligen in de rand rond Brussel reageren verontrust.


Het Vlaams Parlement keurde vorige week het nieuwe grond- en pandendecreet van minister Dirk Van Mechelen (Open VLD) goed.
Eén onderdeel is de regel over betaalbaar wonen in eigen streek. Het principe werd vier jaar geleden voorgesteld door Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker (N-VA) en werd vorig jaar, toen het kartel met CD&V nog niet was opgeblazen en N-VA nog tot de meerderheid behoorde, overgenomen door de Vlaamse regering.

Intussen is de lijst vastgelegd van gemeenten die onder het decreet vallen. Vanaf september 2009 kunnen sommige bouwgronden in 67 Vlaamse gemeenten en steden alleen nog worden verkocht aan kopers die een nauwe band met de streek kunnen aantonen. Het gaat om die plaatsen in Vlaanderen waar de grondprijzen te duur zijn geworden door de stevige inwijking van buiten de streek.

Alle drie jaar bijsturen
De Vlaamse overheid zal elke drie jaar een lijst opstellen van gemeenten waar deze regel van toepassing is. Maar nu al woont een derde van de Vlamingen zo'n gemeente. Meer zelfs: in Vlaams-Brabant is dat ruim de helft. Maar ook de omgeving van Antwerpen, Gent en Leuven plus de Vlaamse kust en de grens met Nederland worden door het nieuwe decreet beschermd.

Hoe kan je een 'voldoende band' aantonen met de gemeente? Er twee jaar wonen, in een periode van zes jaar, of er minstens halftijds werken volstaat. Maar per provincie worden nog bijkomende 'banden' uitgewerkt: met naburige gemeenten, familiaal, sociaal, economisch.

Sociale maatregel
De regel komt neer op een verbod om kavels of appartementen te verkopen of te verhuren aan nieuwkomers. Verkopen die niet aan de voorwaarden voldoen, zijn nietig. 'We willen zeker geen inwijkingsverbod', verzekert Demesmaeker. 'Het is een sociale maatregel om zij die anders uit de markt geprijsd worden door kapitaalkrachtige personen, de kans te geven toch in eigen streek te blijven wonen.'

Bovendien gelden de nieuwe regels alleen voor woonuitbreidingsgebieden, niet voor woongebieden. Iemand die een bouwgrond wil verkavelen, valt dus niet onder het nieuwe decreet als zijn grond al als bouwgrond ingekleurd staat.

Volgens minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD) gaat het dus maar om een beperkt aantal gronden. In Vlaanderen zijn momenteel 230.000 hectare ingekleurd als (onbebouwd) woongebied, terwijl slechts 16.000 hectare bestemd is als woonuitbreidingsgebied.

Toch veroorzaakt het nieuws volgens Vlaams parlementslid Christian Van Eyken (Union Francophone) onrust bij de Franstaligen in de rand rond Brussel.

'Ik kan begrijpen dat er een probleem is met het wonen in eigen streek, maar ik ben toch tegen de maatregel. Want ik weet hoe het zou kunnen worden ingevuld in de rand rond Brussel. Het zou tot een eis kunnen komen om de bouwgrond alleen te verkopen aan Nederlandstaligen.'

Het decreet vermeldt nochtans niet dat je Nederlands moet spreken om bouwgrond te kunnen kopen in de rand rond Brussel, suste Keulen gisteren.

Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in