Bouwen en de wet

Bouw en milieu één dossier

Morgen stemt het Vlaams parlement vier ontwerpen van decreet die erg belangrijk zijn voor de gewone man in de straat. "Hierdoor zouden een aantal procedures op het gebied van ruimtelijke ordening eenvoudiger en transparanter moeten verlopen", zegt Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V).

In principe gaan de nieuwe wetteksten vanaf 1 september 2009 van kracht. Ceyssens licht ze toe.

 

Zorgwonen

"Er is de jongste jaren steeds meer aandacht voor zorgwonen, ook wel kangoeroewonen genoemd, waarbij jong en oud bij elkaar wonen in een zorgwoning. Betaalbare bouwgrond wordt immers alsmaar schaarser en de vergrijzing slaat toe", zegt Ceyssens. "Op 100 zestigplussers in Limburg (totaal: 178.711) zijn er vandaag 11 zorgbehoevend (19.658) van wie er 8 thuis verzorgd worden (14.297) en 3 hulp vinden in residentiële zorgcentra (5.361)."

Bij kangoeroewonen wordt het huis onderverdeeld in twee aparte woongelegenheden, weliswaar altijd in het kader van een zorgrelatie. Ceyssens: "Momenteel laat de wet dit in de meeste gevallen niet toe. Het nieuwe decreet verandert dit: wie zijn woning opsplitst in het kader van een zorgrelatie zal dit enkel nog moeten melden aan de gemeente. Bij beëindiging van de zorgrelatie moet dit opnieuw gemeld worden, en de eigendomstoestand van het pand mag niet wijzigen. Voor een volledige opsplitsing heeft men nog steeds een vergunning nodig. In geval van beëindiging van de zorgrelatie stelt zich een probleem aangezien het tweede huisnummer niet misbruikt mag worden door derden, maar dit probleem moet federaal worden opgelost."

 

Uniek loket

"Vandaag moeten bedrijven hun stedenbouwkundige en hun milieuvergunning afzonderlijk aanvragen. Ze worden ook afzonderlijk behandeld", aldus Ceyssens. "Met het nieuwe decreet wordt er eindelijk een uniek, gemeentelijk loket opgericht waar beide vergunningen samen kunnen worden aangevraagd. Het college van burgemeester en schepenen zal beide aanvragen gelijktijdig onderzoeken en op dezelfde dag een beslissing nemen, dit uiterlijk binnen 105 kalenderdagen. Verder zal er ook maar één openbaar onderzoek gevoerd worden."

 

Gebruikerscompensatie

"Tot vandaag bestaat er enkel een planschaderegeling wanneer gronden van woon- of industriegebied worden omgezet naar landbouwzones. Voor landbouwgronden die veranderden in natuurgebied bestaat die regeling niet", weet Ceyssens. "Die komt er nu dus wel, dankzij de regeling van de kapitaalschade. Daarbij wordt ook een gebruikerscompensatie in het leven geroepen: veel landbouwers pachten immers gronden en wanneer die gronden een andere bestemming krijgen ondervinden zij serieuze schade. Ze zullen daar dus voor vergoed worden. Erg belangrijk voor de land- en tuinbouw dus."

 

Renovatievoordelen

In de strijd tegen verkrotting en leegstand lanceert de Vlaamse regering twee extra fiscale stimuli. "Panden die op de lijst van leegstaande en verkrotte woningen staan, kunnen genieten van een verlaagd registratierecht, tot maar liefst 4.500 euro", aldus Ceyssens. "Daarnaast komt er de ouderlening: ouders - maar ook familie en vrienden - die kinderen een financieel duwtje in de rug geven, zullen daarmee een belastingvoordeel kunnen doen. Dit geldt voor leningen tot 25.000 euro en heeft als belangrijkste voorwaarde dat het te renoveren pand geregistreerd staat als een krotwoning."

Yves LAMBRIX © Concentra – Het Belang van Limburg, 17 maart 2009

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in